IBM’de Emeklerine ve Geleceklerine Sahip Çıkan Çalışanlar Kazandı!

IBM çalışanları başlattıkları sendikalaşma mücadelesini kazandı. IBM’in sendikaya yetki itirazında bulunmasıyla başlayan hukuki süreç 9 Aralık 2009 günü görülen duruşmada IBM çalışanları lehine sonuçlandı. 

Çalışma koşullarında yaşanan olumsuz gelişmelere karşı mesleklerine ve geleceklerine sahip çıkan IBM çalışanları Tez-Koop İş Sendikası’nda örgütlenmişti. Bunu üzerine IBM sendikaya yetki itirazında bulunmuş ayrıca işkolu tespitine yönelik olarak da konuyu mahkeme sürecine taşımıştı. Hukuki süreç boyunca IBM yöneticileri çalışanlarına dönük baskıları arttırarak, sendika temsilcilerini işten atmıştı. Bu baskılar karşısında IBM çalışanları Tez-Koop İş Sendikası ve meslek örgütleri olan Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte bu mücadelede kararlı olduklarını IBM önünde yaptıkları eylemlerle göstermişlerdi.

İşkolu tespit davasının olumlu sonuçlanmasının ardından yetki itirazına dönük davada Tez-Koop İş Sendikasının yetkili sendika olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi imzalama hakkı bulunduğu hükmü karara bağlandı.

Bundan sonraki süreçte IBM’in temyize gideceği ve bu sürecin de bir iki ay içerisinde neticelenip TİS görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Güvenli bir gelecek için güvenceli iş isteyen ve bu sebeplerle sendikalaşan IBM çalışanlarının mücadelesi benzer koşullarda çalışan, her geçen gün çalışma yaşamlarında hak gaspına uğrayan ve işsizlik tehlikesiyle boğuşan tüm çalışanlar için umut verici ve yol gösterici oldu.   

politeknik.org.tr