IBM Türk’de Sendika Mücadelesi Kazanımlarla Sürüyor!

IBM Türk’de sendikal mücadeleye ilişkin süreç devam ediyor.

Haftalar boyunca TMMOB İstanbul İKK ve Tez-Koop İş Sendikası’nın beraber örgütlediği Plaza eylemleri konunun  gündemden düşmemesini sağlamıştı.
Sendikalaşmaya karşı ilk önce yetki itirazında bulunan IBM Türk yönetimi aynı zamanda işkolu itirazı da yaparak iki farklı dava açtı. Hukuki mücadele boyutunda da devam eden sendikalaşma sürecinde iş kolu davası sendikalaşmak isteyen IBM Türk çalışanları lehine sonuçlandı.

Bilişim alanındaki mühendislerin diğer çalışanlarla beraber güvenli bir gelecek ve güvenceli iş talebini yükselttiği IBM Türk’deki sendikalaşma mücadesinde hem kazanımla biten ikinci davayı duyurmak hem de IBM Türk yöneticilerini bir kere daha uyarmak için Tez-Koop İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şubesi  18 Haziran Perşembe Günü basın açıklaması yapacak.

IBM’in bulunduğu Yapı Kredi Plazaları önünde saat 12.30’da yapılacak basın açıklamasına EMO İstanbul Şubesi’de destek veriyor.

 

politeknik.org.tr