IBM Çalışanları Sendikal Örgütlenme Kararlılıklarını Sokakta Gösterecek!

IBM Türk bilişim çalışanlarının sendikal örgütlenmesi talebine karşılık IBM Türk yönetiminin sendikal yetki itirazıyla dava sürecinin başlaması, görülen duruşmalarda haksız itirazlarla sürecin uzatılması ve süreç uzarken çalışanlara yapılan baskıların artması sonucu IBM Türk çalışanları 24 Ekim 2008 Cuma günü 12.00 – 13.00 saatleri arasında IBM önünde (Yapı Kredi Plazaları Önü) bir basın açıklaması yapacaklar.

Konuyla ilgili olarak tüm bilişim çalışanlarını ve güvenceli bir gelecek için emekten yana olan herkesi basın açıklamasını desteklemeye çağıran IBM çalışanları kararlı olduklarını göstermek için hazırlanıyor.

politeknik.org.tr – İstanbul

 

Konuyla ilgili olarak IBM çalışanlarının duyuru metni şu şekilde:

Sevgili dostlar,

Sendikalar ve çalışanların sendikalara üye olması insan Hakları Evrensel beyannamesinin de temel öğelerindendir.

Bu ve bununla ilişkili yasa uygulayacılarının gelişmiş ülkelerde mavi yakalı, beyaz yakalı ayrımı yapmaksızın gereksinim için
sunmakta olduğu sendikalaşma hakkı; bizler gibi az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde hep çekince ile karşılanmış
ve özellikle Beyaz yaka çalışanlarda bir türlü olgunlaşamamıştır.

Halbuki, yasal örgütlenme “özgürlüktür”. Yasal örgütlenme “iş güvencesidir”. Yasal örgütlenme “hakların teminat altına alınmasıdır”.

Diğer taraftan, sektörümüz, küreselleşmenin olumsuz etkilerini artarak hissetmekte ve buda BT çalışanları ve ülkemizdeki
BT işgücünün geleceği ile ilgili son derece için ümitsiz öngörüler yapılmasına sebep olmaktadır.

Çalışma hayatında karşılaştığımız ve artık kanıksadığımız bu olumsuzluklardan bazıları;
– Esnek çalışma (24 saat çalışma),
– Azalan ücretler,
– Ücretsiz fazla çalışma,
– Yok olan veya hiç olamamış sosyal haklar,
– Taşeronlaştırma ve olumsuz sonuçları,
– “Offshoring” ile işgücü erezyonu (özellikle yakın gelecekte),
– Rekabet ve satış stresini “Gün” mertebesinde yaşatarak çalışanı tüketme,
– Özellikle seçilen kötü yönetim ve yöneticiler ile azalan emeğe saygının,
– Çalışma alanının sosyal alanı yok etmesi ile kaybedilen özgürlüklerimiz,
– …….

Çalışma şartlarındaki bu radikal değişimler, yasal sendikal örgütlenmeleri tüm Bilişim Çalışanları için zorunlu kılmaktadır.

Sürecimizi izleyen arkadaşlarımızın da bildiği gibi; işyeri çalışma koşullarımızdaki olumsuzluklarla başlayan örgütlenme
mücadelesi ile ilgili vizyonumuzu, ilk günlerden itibaren, sektörümüzde sendikalaşmanın genişlemesi üzerine kurulmasını hedefledik.

Bu bağlamda, toplantılar, basın desteğinin alınarak EMO koordinasyonunda (http://www.emo.org.tr/) sektör çalışanları ile birlikte
stratejler oluşturup pratiğe dökmeye çalışıyoruz. aynı zamanda, sendikalar içerisinde de Bilişim şubeleri ve Bilişim irtibat noktaları
oluşturmaya çalışarak sendikaların “Beyaz yakalı Çalışanlar” için yeniden yapılanmalarına destek oluyoruz.

Sektörümüzün Örgütlenme sürecini yaşayabilmesi için IBM çalışanlarının başarılı olması bir şanstır. Çünkü;
i) Sektör problemleri sadece IBM’e özgü problemler değildir,
ii) IBM çalışanları örgütlenmeyi başarırsa, tüm sektör başaracaktır.

Elimize geçen bu şansın hep birlikte sahiplenerek başarıya dönüştürülmesini, çocuklarımız ve ülkemiz için bir
fırsat ve görev olduğunu düşünüyor ve bu yüzden bizle birlikte eylem’e katılmak üzere sizleri;

24 Ekim 2008, Cuma günü, saat 12.15-13.00’de IBM binası
önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz.

Örgütlenme sürecimizde sıcak günler yaşadığımız bu günlerde çok daha fazlasıyla desteğinize ihtiyacımız olduğunuzu
tekrar hatırlatır, ve bu çağrımızı tüm iş ve arkadaş gruplarınızla paylaşmanızı rica ederiz.

IBM Türkiye Çalışanları