DİSK Enerji-Sen 3. Genel Kurulu Coşkulu Geçti

DİSK Enerji-Sen 3. Genel Kurulu’nda taşerona, güvencesizliğe ve iş kazalarına karşı mücadeleyi büyütme kararı çıktı.

DİSK Enerji-Sen Ekim 2010’da gerçekleştirdiği 2. Genel Kurulu’nun ardından geçen iki yılda güvencesiz çalışmaya karşı verdiği mücadeleyle örgütlendi ve DİSK’e üye oldu. DİSK Enerji-Sen, aradan geçen iki yıl boyunca sendikasızlaştırmaya ve taşeron çalıştırmaya karşı direnişler örgütledi.

İstanbul Aksaray’da bulunan Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde başlayan DİSK Enerji-Sen 3. Genel Kurulu’nda ilk olarak divan seçimi gerçekleştirildi. Divana, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası YK üyesi Neriman Usta ve Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Gürsel Kaya seçildi.

 

 

Divan seçiminin ardından DİSK Enerji-Sen Başkanı Kamil Kartal açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kartal, 2. Genel Kurulun ardından geçen iki yılda, elektrik dağıtım şirketlerinin ve hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesine karşı mücadele ettiklerini ifade etti. Güvencesiz çalıştırılan enerji işçilerini sendikalı yaptıklarını belirten Kartal, işçilerin sergiledikleri direnişleri aktardı.

 

Kartal, 3. Genel Kurulun ardından da ülkenin herhangi bir yerinde enerji işçilerinin sorunu olduğunda DİSK Enerji-Sen’in o işçilerin olacağını, işçilerin sesi olmaya devam edeceğini belirtti. Kartal, iş kazalarına karşı mücadelenin önemine değinerek 3. Genel Kurul’a gelirken bir tüzük değişikliği yaptıklarını belirtti. Yapılan değişiklikle bundan sonra Enerji-Sen yönetiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreterliği oluşturulacağını ifade etti.

Kamil Kartal’ın ardından sırasıyla, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Dev Sağlık-İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu, EMO Genel Sekreteri Mehmet Bozkırlıoğlu, Limter-İş Başkanı Kamber Saygılı, EMO İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, ÖDP İstanbul İl Yön. Nazmi Algan, Halkevleri MYK üyesi Özge Ozan konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalarda, DİSK Enerji-Sen’in hem taşeron işçileri örgütleyerek güvencesizliğe karşı verdiği mücadelede hemde işbirlikçi sarı sendikacılığa karşı verdiği mücadelede başarılı olduğu ifade edildi. Güvencesiz çalışan enerji işçilerinin düzene karşı açtığı savaşın yaşamın her alanında sürdürülmesi gerektiği belirtildi, güvencesizliğe karşı topyekün mücadelenin önemi vurgulandı.

Konuşmaların ardından, komisyonlar oluşturuldu ve divana önergeler sunuldu. Genel Kurul, çalışma raporu, denetim raporu ve disiplin raporlarının okunmasıyla devam etti. Raporların okunmasının ardından söz alan işçiler, örgütlenme ve direniş deneyimlerini aktardı.

Genel Kurulun birinci gününde son olarak söz alan Kamil Kartal, bundan sonra işçi meclisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Örgütlenme sürecinde TEİAŞ’taki gelişmelerin takip edilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca uluslararası işçi kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

DİSK Enerji-Sen yeni yönetim kurulu DİSK Enerji-Sen Genel Merkezi’nde yapılacak seçimde oylanacak. Seçime tek liste olarak giren adaylar şu şekilde: Genel Başkan Ali Duman, Genel Sekreter Alişan Doğan, Genel Mali Sekreter Naci Sevindik, Genel Örgütlenme Sekreteri Ercan Yalçın, Genel Eğitim Sekreteri Ali Rıza Ağdoğan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sekreteri Mustafa Bozali, Hukuk ve TİS Sekreteri Ecevit Karabulut.

politeknik.org.tr