AKP madenlerde denetimi erteledi, iş cinayetleri sorumluluğunu belgeledi
Spread the love

AKP madenlerde kullanılan teçhizatların Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde ATEX standartları açısından uygunluğunun denetlenmesini erteledi. Bu erteleme patlayıcı ortam olan madenlerde kullanılan araç gerecin uygunluğunu ortadan kaldırıyor.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan aletlerin, elektrikli sistemlerin, makinaların kullanımının uygunluğunun belirlendiği ATEX standartları denetimi madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından hayati öneme sahip. AKP ise ATEX standartlarına uygunluğu zorunlu kılan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik’i 2020’ye erteledi. Maden denetimlerinde madenlerin kapatılmasının en büyük sebebi olan patlayıcı ortamda kullanılması uygun olmayan teçhizatların kullanımı 5 yıl serbestleştirildi. Bu sebeple kapatılan 66 maden için üretime başlama söz konusuyken madenlerde iş cinayetlerinin önü bir kez daha açıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ne işe yarar?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı patlayıcı ortamlarla ilgili olarak ürünlerin denetimi ve belgelendirilmesinden sorumludur. Bu ertelemeyi ‘denetimleri yapacak şirket yok’ diyerek açıklamaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü kendi sorumluluğu ile birlikte işçi sağlığı iş güvenliği alanında birlikte çalışmak zorunda olduğu, denetimlerden sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yokmuş gibi davrandı.

Bir denetim alanı daha sermayeye devrediliyor

AKP seçimlerden sonra, yeni hükümet ortada yok iken, meclisin yürütme yetkisini işletmeden, bakanlarının pek çoğu seçilmiş milletvekili bile değilken sermayeye hizmet eden yasal değişiklikleri yapmaya devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı madenlerde kullanılan malzemelerin ATEX standardı denetimlerini yapabilecekken, bu alan akredite olan şirketlere bırakılarak sermayeye yeni bir birikim alanı yaratılıyor. Ertelenen yönetmelikle maden patronları da rahatlatılmış oluyor.

İş cinayetlerine davetiye

AKP, Soma ve Ermenek katliamlarının ardından madenler için büyük tehlike yaratacak bu değişikliği yapmaktan geri durmadı, AB standartları çerçevesinde yürürlükte olan bir yönetmeliği erteleme kararı aldı. Madenlerdeki katliamların, iş cinayetlerinin sorumluluğunu aldığı bu kararla bir kez daha belgelemiş oldu.

 

politeknik.org.tr


Spread the love