İşçiler ölüyor, AKP yönetmelik erteleme derdinde
Spread the love

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madenlerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının sağlanması için hazırlanan bazı yönetmeliklerin uygulamasını erteledi. Maden mühendisleri ertelemeye tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini içeren yönetmeliklerin uygulamasını ertelemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından 24 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 1 yıl önce çıkarılan ve Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “personel takip ve izleme sistemi” ve “hayat hattı” hükümleri daha hayata geçirilmeden 1 Ocak 2017 tarihine ertelendi. Ertelemeyle birlikte sığınma odalarının özelliklerinin belirleneceği tebliğin de 6 ay sonra çıkarılmasına karar verildi.

Kömür madenlerine sığınma odası/yaşam odası yok!
Bakanlık tarafından ertelenen yönetmelikte; madenlerde sığınma odası zorunluluğu getirilmiş ancak yine aynı yönetmeliğe eklenen “Kömür ve türevleri hariç olmak üzere yeraltı maden işyerlerinde, acil durumlarda kullanılmak amacıyla sığınma odaları kurulur” ibaresi ile madenler içinde en fazla ölümlü iş kazalarının yaşandığı kömür madenleri kapsam dışı bırakılmıştı.

Daha önce ATEX yönetmeliği ertelenmişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, madenlerde ATEX kriterlerine uygun malzeme ve koruyucu sistem kullanma şartı getiren, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından kritik olan patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemleri düzenleyen yönetmeliğin uygulamasını da 2020 yılına ertelemişti.

Patronlar söylüyor, AKP erteliyor
Çalışma yaşamında her gün en az 3 işçinin iş cinayetleri sonrasında hayatını kaybettiği ülke koşullarında AKP işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almamakta diretiyor. Soma, Ermenek katliamları sonrası yapılan yönetmelik değişikliklerinin uygulaması; ek maliyet getirdiği gerekçesiyle patronlardan gelen tepkiler üzerine AKP tarafından erteleniyor. Son olarak yer altındaki işçiler için takip sistemi getiren, acil durumlarda kaçış için hayat hattı oluşturulmasını zorunlu kılan düzenleme ertelenmiş oldu.

Meslek ve bilim insanları yok sayıldı, kangren sürüyor
Yönetmeliğin ertelenmesiyle ilgili açıklama yayımlayan Maden Mühendisleri Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her zaman olduğu gibi şimdi de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yaptığı değişikliklerde üniversitelerin, sendikaların ve meslek odalarının görüşlerini almadığını, ertelemelerin yeni felaketlere davetiye çıkardığını belirtti. Maden mühendisleri; mevzuata henüz bir yıl önce giren ve Ocak 2016 itibari ile uygulanması gereken şartların dahi ertelenmesinin skandal olduğunu vurguladı.

Ölümlerin sorumlusu AKP iktidarıdır
Maden mühendisleri; çalışma yaşamını ve dolayısıyla insan hayatını ilgilendiren böylesine önemli bir konuda mühendislik biliminin ve tekniğinin hiçe sayıldığını, kararın yeni “Soma”ların habercisi olduğunu belirtti. Maden mühendisleri açıklamada “Daha acılarımız dinmeden, Soma`da yaşadığımız faciadan ders almadan, güvenlik standartlarını yükseltmek yerine daha da aşağılara çeken böyle bir uygulama Maden Mühendisleri Odası olarak bizleri endişelendirmektedir.” ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr


Spread the love