İş güvenliği uzmanları OSGB çalışanlarını Devrimci Sağlık-İş’e üye olmaya çağırıyor

İş güvenliği uzmanları OSGB çalışanlarını Devrimci Sağlık-İş’e üye olmaya çağırdıkları bir açıklama yayımladı.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan iş güvenliği uzmanları, mühendisler bugün (6 Haziran) yayımladıkları bir açıklamayla Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) çalışanlarını DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası’na üye olmaya çağırdı.

Çağrıya imzacı olan iş güvenliği uzmanları yaptıkları açıklamada ‘Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışanları olan iş güvenliği uzmanlarını (mühendis, mimar, şehir plancı, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, İSG teknikeri, İSG lisans mezunu), işyeri hekimlerini, diğer sağlık personelini, yardımcı teknik personeli, muhasebe personelini, temizlik personelini, pazarlamacıyı, şoförü ve diğer konumlarda çalışanları DİSK/Devrimci Sağlık-İş Sendikasına üye olmaya çağırıyoruz’ ifadeleriyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan işçilere seslendi. Açıklamanın devamında OSGB’lerde sendika üyeliği ile ilgili tüm teknik detaylar ve Devrimci Sağlık-İş Sendikası’nda örgütlenme çağrısının nedenleri anlatılıyor.

Açıklamanın tam metni ve imzacılar için tıklayınız.

Güvenli iş yerleri ve güvenli yaşamlar için sendikal örgütlenme

İşçi sağlığı iş güvenliği alanı, her yıl ne yazık ki çok fazla sayıda işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği Türkiye’de, denetimsiz, güvencesiz bırakılmış bir alan. Böylesi bir alanda işçi olmak güvencesizliğin pek çok çalışma alanından daha farklı ve derin yaşanması anlamına gelebiliyor. İş kazaları ve iş cinayetleri sonrası açılan davalarda bu alanda çalışanlar, iş güvenliği uzmanları yargılanıyor, uzmanların mesleklerini yapma hakları ellerinden alınıyor, çalışanlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu sebeplerle özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında sendikal örgütlenme işçilerin yalnızca ekonomik haklarının iyileştirilmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli olması ve böylelikle bu alanda çalışan işçilerin yaşamlarının da güvenli olması anlamı taşıyor. Sendikal örgütlenmenin/mücadelenin farklı güvence taleplerini, formlarını açığa çıkarabileceği özel bir alana işaret ediyor.

politeknik.org.tr