3. Köprü Yerine Yaşam Platformu : “3. Köprü Bir Cinayettir”

1 Ekim 2010 Cuma günü 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını Prof. Dr. Zerrin Bayraktar okudu.

Değerli İstanbul Halkı,

Ülkemiz; akla, bilime, vicdana, halkın iradesine, -sivil topluma-, demokratik gelişmelere çok önem verdiğini her fırsatta dile getiren bir siyasi iktidar tarafından yönetiliyor. Ancak ne hikmettir ki diğer pek çok konuda olduğu gibi üçüncü köprü ile ilgili bu güne kadar yaptığımız sayısız bilimsel rapor, toplumun tüm kesimlerinin iradesini yansıtan onca eylem ve etkinlik yine aynı iktidar tarafından görmezden, duymazdan geliniyor.  -İstanbul’a üçüncü bir köprü hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi, şu an içinden çıkılmaz hale gelmiş ulaşım, çevre, su gibi temel sorunları daha da derinleştirecektir- görüşümüz, siyasal iktidarın kendi düzenlediği kongrelerde, kendi seçtikleri bilim insanları tarafından dile getirilmesine rağmen, hiçbir dayanağı olmayan bu projeyi uygulamaktan vazgeçemiyorlar. Neden? Bin kez sorduk. Bir kere daha soruyoruz? Bunca hırpalanan İstanbul’u yaşama bağlayan kuzey ormanlarından, su kaynaklarından daha değerli olan nedir? Bunca zorluğa rağmen gece gündüz dişini tırnağına katarak çalışan, üreten İstanbul halkından, bu halkın sağlığından, bu halkın çıkarlarından daha değerli olan nedir? Para ve güç hırsı bu kadar mı gözlerinizi kararttı.

Değerli İstanbul halkı,

Bu proje sana karşıdır. Bu projede seni “ulaştırmak” yoktur. Ulaştırılacak olan bir avuç sermayedarın kasasını daha da doldurması için gereken mal ve sermayenin ulaştırılmasıdır. Onların ulaşım dediği kıt ülke kaynaklarının petrole, mazota, arabaya harcanmasıdır. Bu projede parası olmayanın su hakkı yoktur. Köprü güzergâhı ve bağlantı yolları ile senin su kaynakların yok edilirken kendileri  sadece keyifleri için suyun acımasızca israf edildiği siteler yapmaktadırlar. Bu projede parası olmayanın “ormanı”, “yeşili” yoktur. İstanbul’u yaşanır kılan kuzey ormanları, milyonlarca ağaç ranta kurban edilirken, sizlerin trilyonlarca lirası ithal lalelere, çimlere hiç edilmektedir. Bu projede emek ve emekçi yoktur. Bu ve benzeri projeler ile emeğiyle geçinen yüzbinlerce  İstanbullu sürgün edilecek, “boşalttıkları” alanları alışveriş merkezleri, villa kentler, plazalar dolduracaktır. Bu projede halk yoktur. Bu proje baştan sona sermaye için, bir avuç rantiyecinin, müteahhidin, emlak şirketinin cebini doldurması ve hatta taşırması içindir.

Onlarca emek ve meslek örgütü, mahalle dernekleri demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 3.Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak bu projeye itirazımız bundandır. Daha şimdiden 4. Köprüden söz edilmeye başlanması hızla İstanbul’un yaşanılabilir bir kent olmaktan çıkaracak projelerin hazırda bekletildiğini göstermektedir. Herkesin insanca yaşayacağı bir İstanbul için, bizi var eden doğaya ihanet etmemek için buradayız. Ormanlarımız için buradayız, suyumuz için buradayız, insanca ulaşım için buradayız, yaşamı savunmak için buradayız.

Sayın basın mensupları

Bugün itibariyle İBB?de 1 Eylül 2010 tarihinde askıya çıkan 1/ 25.000 ölçekli İstanbul ili Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı?na ve bu planı hayata geçirebilmek için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı plan Uygulama Hükümleri üzerinde yapılan değişikliklere onay vermediğimizi resmen İtiraz Dilekçelerimizle ilettik.

İtirazlarımız reddedildiği takdirde Köprü Yerine Yaşam mücadelemize bir taraftan mahkemeler aracılığıyla hukuksal tüm haklarımızı kullanarak da devam ederken, diğer taraftan duymayan kulaklar duysun  görmeyen gözler görsün diye İstanbul’un her yerinde halkımıza gerçekleri anlatarak yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Ta ki  bunun gibi halkı yok sayan ve doğayı katleden projeleri durdurana kadar.

3. Köprü Yerine Yaşam Platformu