2. Politeknik Kampı: “Yaşamımıza ve Mesleğimize Sahip Çıkmak için Hak Mücadelelerine”

9-10 Ekim tarihlerinde Akçakoca’da gerçekleştirdiğimiz 2. Politeknik Kampı sona erdi.

 

“Güncel Siyaset tartışmaları, mühendisler ve TMMOB”, “Kurulduğu günden bugüne Politeknik çalışması”, ”Ücretli-işsiz mühendisler”, “Meslek alanının piyasalaştırılması ve TMMOB’deki dönüşümler”, “Politeknik-Genç” ve “Hak mücadelelerinde mühendisler ve mücadele alanları” başlıklarında oturumlarla gerçekleşen kampımız, değerlendirme ve sonuç bildirgesinde yer alacak başlıkların toparlanmasıyla son buldu.

Referandum süreci ve referandum sonrası Türkiye siyasetindeki duruma ilişkin bir sunumla başlayan ilk oturumda Anayasa’da değiştirilen maddelerin ve AKP hükümeti tarafından atılması planlanan adımların mühendis, mimar ve şehir plancıların mücadelesine etkileri tartışıldı.

Politeknik çalışmasının değerlendirildiği ikinci oturumda “politeknik.org.tr” site faaliyetinin durumu hakkında bilgiler aktarılırken, daha işlevli bir site faaliyeti için yapılması gereken düzenlemeler tartışıldı. Kurumsallaşma başlığı altında dernekl çalışmaları ve ilk olağan genel kurul aktarılırken, Politeknik Derneği’nin çalışma ve etki alanlarının genişlemesi için yapılabilecekler konuşuldu.

Ücretli İşsiz Mühendislerin çalışma yaşamı, örgütlenme dinamikleri ve örgütlenme alanlarının gündem yapıldığı ilk günün son oturumunda, çalışma yaşamındaki güvencesizlik vurgusu açığa çıktı. “Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı”nda alınan kararlardan bir kısmının TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda karara dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalara Politeknik örgütlenmesinin hangi noktalardan müdahalede bulunacağı masaya yatırıldı.

TMMOB’nin tarihsel dönemeçlerine değinilen, kamusal denetim ve TMMOB’de hizmet üretimleri hakkında tartışmaların yürütüldüğü ikinci günün ilk oturumunun ardından, Politeknik-Genç bölümünde mühendislik ve mimarlık öğrencileri eğitimin dönüşümü, toplumsal mücadelelere mühendislik öğrencilerinin katkı koyma biçimleri ve TMMOB içerisindeki öğrenci örgütlülüklerindeki durum değerlendirildi.

Enerji, su ve barınma hakkı mücadeleleri ekseninde hak mücadelelerinin ve mühendislerin bu mücadelelerle ilişkisinin değerlendirildiği son oturumun ardından kampın genel bir değerlendirilmesi yapılarak 2. Politeknik Kampı sona erdi.

Kamptan ve tartışmalardan öne çıkanlar:

   
–    Kampa 11 farklı ilden 75 mühendis, mimar ve öğrenci katılırken, öğrenci ve yeni mezun katılımın fazla olması dikkat çekti.

–    Referandum sürecinde TMMOB’nin açıkladığı “Hayır” kararının topluma ve hatta üyelerine aktif bir şekilde aktarılamamasının altı çizilirken, önümüzdeki dönemde TMMOB’nin bu ikili misyonunu yerine getirmesinin önemi vurgulandı.

–    Sivas’ın Suşehri ilçesindeki bir köyde yaşayan ve bir mühendis arkadaşımızın babası olan Mesut Amca, toplumdaki gericileşme ve cemaatleşme üzerine, yaşadığı yerden çarpıcı örnekler verirken, bunu tersine çevirecek bir mücadelenin verilmesinin şart olduğunu ve bunun için bizlere büyük görev düştüğünü söyledi.

–    Politeknik Derneği’nin üye sayısının arttırılması yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alındı. Kamp sürecinde daha önce üye olma imkanı bulamayan 26 kişi daha derneğimize üye oldu.

–    Ücretli mühendislerin uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kaybolan sosyal yaşamlarına dair pratik çalışmaların başlatılması gerektiği; TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararlardan biri olan İKK düzeyinde Ücretli İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Komisyonlarının bir an evvel hayata geçirilmesi için gerekli çabanın gösterileceği vurgulandı.

–    Politeknik-Genç oturumunda mühendislik eğitimin topyekun bir dönüşüme tabi olduğunun, buna paralel olarak yetkinleştirme, uzmanlaştırma ve belgelendirme gibi karşı çıkılması gereken uygulamaların hayata geçirildiğinin altı çizildi. Üniversitelerde bilimsel eğitim tartışmasının yaygınlaştırılması ve üniversitelerle toplum bağının kurulması için mühendislik öğrencilerine önemli görevler düştüğü belirtildi. Eğitim ve meslek alanının dönüşümü ve piyasalaştırma süreçleri ile üniversitelilerin yoğun bir kariyer baskısı altında olduğu, bunu tersine çevirecek pratik mücadelenin örgütlenmesi gerektiği vurgulandı.

–    Oturumlar sırasında bir kadın arkadaşımız kamp programında ve tartışmalarda kadın mühendis, mimar ve şehir plancıların sorunlarının hiç gündeme gelmemesini eleştirdi.

–    Mühendislerin hem güvenceli bir iş, hem de insanca yaşanabilecek bir hayat için verecekleri mücadelenin kesişimini hak mücadeleleri ekseninde olduğu vurgulandı.

–    Yolculuk ve yoğun tartışmalarla geçen ilk günün akşamında tüm yorgunluklara rağmen canlı müzik eşliğinde çekilen halaylar, oynanan oyunlar kamp yerinde akşam yemeğine gelen diğer misafirlerin beğenisini topladı ve alkışlarına vesile oldu.

 

politeknik.org.tr