11 İşçi İçin İşyelerinde Anma Eylemleri Düzenlenecek

Esenyurt AVM inşaatında işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 11 işçinin anısına 16 Mart 2012 Cuma günü saat 11.00’da, 11 dk’lık anma eylemleri düzenleniyor.
 
İstanbul Tabip Odası ve TMMOB İstanbul İKK’nın çağrıcılığıyla işyelerinde ve hastanelerde örgütlenecek olan anma eylemleri iş cinayetlerinin son bulması ve güvenli bir çalışma yaşamı için gerçekleştirilecek.
Meslek odalarının çağrısı şu şekilde:
ANIYORUZ

11 Mart’ta Esenyurt’ta yaşanan 11 emekçinin ölümüyle sonuçlanan “iş kazası” için; İŞÇİLER ÖLMESİN, YETKİLİLER SEYİRCİ KALMASIN diye,

Bu konuda sorumluluğu olanların ortaya çıkarılması, hesap sorulması, iş cinayetlerinin son olması için 16 Mart 2012 Cuma günü 11:00’de İstanbul ilinde bütün çalışma alanlarında 11 dk anıyoruz.

“İş kazalarının” ve ölümlerin durdurulabilmesi için;

-Bakanlık, işçilerin sağlığının korunmasında en büyük yükümlülüğün kendisinde olduğunun farkına varmalı,

-Yasa çıkaracağız, yönetmelik çıkaracağız diye her gün bir birini tutmayan açıklamalardan vazgeçilmeli,

-Acilen, işçi sendikaları, kamu çalışanları sendikaları, TMMOB, TTB ile bir araya gelerek gerekli düzenlemelere karar verilmeli, örgütlere karşı düşmanca tavırdan vazgeçilmeli, önerileri önemsenmeli,

-İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bir kar alanı olarak değil, kamu hizmeti olarak görülmeli, düzenlemeler bu çerçeve de yapılmalı,

-İşyeri denetimleri artırılmalı,

-İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik cezalar artırılmalıdır.

 
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

İSTANBUL TABİP ODASI
politeknik.org.tr