İSİG Meclisi: OHAL ile geçen bir yılda en az 1963 işçi yaşamını yitirdi
Spread the love

OHAL ile geçen bir yılda çalışma yaşamında meydana gelen iş cinayetlerinde en az 1963 işçi yaşamını yitirdi.

Tayyip Erdoğan’ın patronlara ‘”Grev tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” şeklinde tariflediği OHAL’de işçiler çalışma yaşamında iş cinayetleriyle hayatını kaybetmeye devam etti. OHAL ile geçen bir yılda en az 1963 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) açıkladığı rapora göre iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı iş kolları inşaat, tarım ve taşımacılık oldu.

OHAL patronlar lehine kullanılıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan İSİG Meclisi, OHAL ile birlikte çalışma yaşamında işçilere dönük keyfi uygulamaların yaygınlaştığını, hak gasplarının arttığını, OHAL’in işçilere göz dağı verme yöntemine dönüştüğünü belirtti. olarak kullanıldığını belirtti. AKP iktidarının OHAL’i, iş cinayetleri rejimini kurumsallaştırma aracı olarak kullandığını vurgulayan İSİG Meclisi’nin açıklaması şöyle dedi:

OHAL sonrası beş grev milli güvenlik ve sağlık gerekçeleri ile yasaklandı. Ancak yasaklanan sadece grev değil sendikal örgütlenme özgürlüğüdür. Oysa iş cinayetleri sadece işçilerin söz ve karar haklarının sağlanması ile azalabilir. İşçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le birlikte iyice keyfileşti. Yani devletin tepesinin, AKP sözcülerinin ifade ettiği “halka ve işçilere OHAL yok” söylemi sadece sözde kaldı. OHAL koşulları patronlar lehine ve işçiler aleyhine devam eden, bizim alanımızdan bakınca da iş cinayetleri rejimini kurumsallaştıran bir saldırı süreci olarak devam ediyor. Ancak raporun başlangıcında belirttiğimiz gibi işçi sınıfının mücadelesi de devam ediyor. Sınıf mücadelesinden öğrenmek ve gerektiğinde bir yön verebilmek inancıyla…

politeknik.org.tr


Spread the love