Yaşam savunucularından yaşam düşmanı ‘Madde 80’ hakkında basın açıklaması

Yaşam savunucuları, doğanın, yaşam alanlarının sermaye tarafından kuralsızca tahrip edilmesine yasal kılıf hazırlayan “Madde 80” hakkında basın açıklaması yapacak.

Doğanın, yaşam alanlarının topyekün iktidar olanaklarıyla sermayenin kullanımına sunulmasına karşı mücadele devam ediyor. Yaşam savunucuları, 7 Ekim’de Resmi Gazete yayımlanan 6745 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde bulunan Madde 80’nin yaratacağı yıkımı bu kez basın açıklamasıyla duyuracak. Açıklama 19 Ekim Çarşamba saat 12.00’de Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi binasında yapılacak.

Aralarında Politeknik’in de bulunduğu yaşam savunucuları 80 Madde’nin içeriğini, hukuksuzluğunu, doğa ve kent mücadelesine etkilerini kamuoyuyla paylaşacak.

politeknik.org.tr