Tabiplerden halka, DİSK’ten Bakanlığa ve patronlara Koronavirüs uyarıları

Dünya geneline yayılan korona virüsüne (COVID-19) karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) gündelik hayatta dikkat edilmesi gerekenleri maddeledi. DİSK ise milyonlarca çalışanın sağlığının garanti alınması için Bakanlığın ve patronların alması gereken önlemleri sıraladı.

Çin ile başlayan sonrasında hızla dünya geneline yayılan koronavirüsü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘pandemic’ (yaygın) ilan edildi. Türkiye’de vakalar konusunda muallak sürerken Türk Tabipleri Birliği (TTB) virüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı. DİSK ise çalışma yaşamında çalışanların sağlığının garanti altına alınması için Bakanlığın, patronların alması gereken önlemleri açıkladı.

TTB: Koronavirüsten korunmak için ne yapmalı, ne yapmamalı?

TTB, korona virüsten korunmak için alınabilecek tedbirlere ve maske, eldiven, antibakteriyel kullanımına ilişkin doğru olduğu zannedilen yanlışlara şöyle değindi:

Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmak için yapılan öneriler yeni koronavirüs hastalığı için de geçerlidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Eller, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı sonrasında kurulanmalıdır.

Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır.

Elde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri, el yıkama kadar etkilidir. Ancak elde görünür bir kirlenme olduğunda ellerin mutlaka yıkanması gerekir.

Maske ne zaman kullanılmalı?

Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.

Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması gereklidir. Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Maskeyi çıkarıldığında hemen çöpe atılmalı ve eller yıkanmalı veya antiseptikle temizlenmelidir.

Hasta olmayan kişilerin maske kullanmasına normalde gerek yoktur. Sadece yeni korona virüs hastalığını geçirenlerle temas edenlerin (sağlık çalışanları, hasta ile aynı evde yaşayanlar) maske takması gerekmektedir. Bu durumlarda kullanılacak maskelerin cerrahi/basit/tıbbi maske olması yeterlidir.

N95 veya FFP2 türü maskeler sağlık çalışanları tarafından sadece özel koşullarda (hastanın solunum cihazına bağlanması gerektiğinde vb.) kullanılmalıdır.

Eldiven giymeli mi?

Hayır. Eldiven, sadece sağlık çalışanları tarafından hastanın bakımı ve muayenesi sırasında kullanılır. Sağlık çalışanları dışındaki kişiler eldiven kullanmamalıdır. Bunun en önemli nedeni, eldivenlerin uygun şekilde kullanılmadığı durumda hastalığın daha çok yayılmasına neden olmasıdır.

Eldivenlerin uygun kullanımı, sağlık çalışanlarına verilen eğitimlerle sağlanmaktadır. Sağlık çalışanları dışındaki kişilerin eldiven kullanması uygun değildir.

Eller, hastalığın bulaşmasında çok önemlidir ve bulaşı azaltmanın yolu ellerin su ve sabun ile yıkanmasıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır.

DİSK: Bakanlık ve patronlar üzerine düşen görevi hızlaca yapmalı

Sağlıksız çalışma ortamı ve koşulları yüzünden her yıl yüzlerce işçinin hayatını ve sağlığını kaybettiğini belirten DİSK, Korona virüs salgını konusunda Sağlık Bakanlığı , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve patronların hızlıca önlem alması gerektiğini, çalışanların sağlığını garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

• İşyerleri işçilerin topluca bir arada bulunduğu yerlerdir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir parçası olarak işyerlerinin hijyenini sağlamak işverenin; bunu denetlemek ise devletin görevidir. İşverenleri, işçilerin bir arada bulundukları ortamların ve ortak kullanılan tuvalet, yemekhane, kantin gibi alanların hijyenini acilen sağlamaya, işçi sağlığı kapsamında alınması gereken tüm tedbirleri almaya, işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini uygulamaya, çalıştıkları sürede verilmesi gereken molalara saygı duymaya ve tüm işçilere koruyucu malzeme temini noktasında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Tuvaletlerinde sabun ve peçete dahi bulunmayan, yemekhanelerinde böceklerin gezdiği işyerlerinin yarattığı tehdit bugün tüm ülkeyi, hatta dünyayı tehdit edecektir.

• İşçilerin şüphe ya da tedavi durumunda işlerinden uzakta (karantinada ya da tedavi altında) geçirecekleri sürede geçimleri garanti altına alınmalı, ücretli izin ya da hastalık izni gibi hakları açık şekilde tanınmalıdır.

• Tüm bu hakların ve sorumlulukların denetleyicisi ise kamu otoritesidir. İşçiler, işverenlerin “iyi niyetine” terk edilemez. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, işyerlerinde denetimler yapmalı ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. İşçilerin yasal haklarını kullanmalarına engel olan işverenler kamu sağlığını tehdit ettikleri için yargılanmalı, “kriz” bahanesiyle alması gereken önlemlerden kaçınanlar cezalandırılmalıdır.

• Virüsün yayılma hızına etki eden en önemli faktörlerden biri de yoksulluk ve buna bağlı sağlıksız yaşam koşullarıdır. Yeterli beslenme şansı olmayan, insan sağlığını tehdit edecek şekilde rutubetli ve bakımsız evlerde oturmak zorunda kalan, sağlık hizmetlerine erişim şansı olmayan/kısıtlı olanlar daha ağır bir tehdit altındadır. Başta sağlık olmak üzere kamusal hizmetlerin paraya tahvil edilmesi, ülke nüfusunun ücretleriyle geçinen dörtte üçünü virüs karşısında savunmasız bırakmak anlamına gelmiştir. Başta sağlık olmak üzere, kamusal hizmetlere erişim tümüyle parasız hale getirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

• Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz ücretsiz olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır.

• Üyelerimizin ve işçilerin kişisel olarak da önlemlerini almaları zorunludur. En başta el hijyenine önem verilmeli, eller en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalıdır. Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanılmalı, bulunamıyorsa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmalardan kaçınmalı, kirli ellerle yüze dokunulmamalıdır. İşyerleri gibi kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalı, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi belirtileri taşıyanlar derhal bir maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

İşçiler, işyerlerinde alınması gereken kurumsal ve kişisel önlemleri sağlamak için işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarını acil toplantıya çağırmalı, yukarıdaki tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasını sağlamalıdır.

Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları hızlıca sorumluluklarını yerine getirmeye, işçilerin korunması için alınması zorunlu olan önlemleri derhal almaya çağırıyoruz.

politeknik.org.tr