Odalardan TOKİ’nin Yağma Kurultayına Cevap

TOKİ’nin bugün (4 Mart 2011) başlayan iki günlük Konut Kurultayı programında katılımcı olarak görünen Odalar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubelerinin yaptığı basın açıklamasında, kurultay ile ilgili davetin geldiği fakat bu davetten önce kurultay programının belirlenip yaygınlaştırıldığı ifade ediliyor. Açıklmanın devamında programda “Sivil İnisiyatif ve Kentsel Dönüşüm” başlıklı oturumda katılımcıların yalnızca Odalar’dan oluştuğu, bu durumun Odalara kağıt üstünde bir temsiliyet göstergesi amacı taşıdığı belirtilmekte, oturum başlığında yer alan sivil inisiyatif tanımıyla Odaların kamu kurumu niteliğinin görmezden gelme amacı güttüğü vurgulanıyor.

Odaların, kentlerin rant planlarıyla yağma edildiği, halkın barınma hakkının hiçe sayıldığı tüm projelere karşı durduğunun belirtildiği açıklama, daha önce Odalarla ilgili bir çok kere tekzip yayınlamak zorunda kalan TOKİ başkanının özür dilemesi talebiyle sonlanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metnine basın açıklamaları bölümünden ulaşabilirsiniz.

politeknik.org.tr