Madenciler “Hayır” Dedi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, yaptığı açıklamayla anayasa değişikliği referandumunda hayır oyu kullanacaklarını duyurdu.

Maden Mühendisleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, “Demokratikleşme adına yapılan bu değişikliklerde halk, emek ve meslek örgütleri hazırlanma sürecine dahil edilmemiştir. Bu anlayıştan demokrasi ve özgürlük adına bir şeyin çıkması zaten mümkün değildir. Değişiklikler de halkın, emekçilerin yani bizim değil, AKP ihtiyaçlarının ürünüdür. AKP iktidarı; güvencesizliğin ve sömürünün önündeki engelleri kaldırmak, hastaneleri, okulları, fabrikaları, madenleri daha rahat satabilmek için yargıyı kendi denetimi ve kontrolüne almaya çalışmaktadır. Değişiklik taleplerinin ana ekseni budur” ifadeleri kullanıldı.

Maden Mühendisleri Odası, değişikliklerde “siyasi partiler yasası, seçim barajı, örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin geliştirilmesi” gibi hayati ihtiyaçların yer almamasına da değindi. Açıklamada maden mühendisleri, “12 Eylül Anayasasına da, onun devamı olan AKP Anayasasına da hayır” diyeceklerini belirtti.

Bir “Hayır” da Antalya İKK’dan
TMMOB Antalya İKK, geçtiğimiz günlerde Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ile birlikte yaptığı açıklamada 12 Eylül anayasasının ömrünü uzatmaktan başka bir anlamı olmayan anayas referandumunda “hayır” oyu vermeye çağırdı.

Açıklamada “Hazırlanma ve kabul sürecinde olduğu gibi uzlaşma ve katılımcılık halk oylaması sürecinde de yoktur. Bu nedenle yapılan halkoylaması halkın görüşünün sorulması değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır.” denildi.

politeknik.org.tr