Jeoloji Mühendisleri Odası: TPAO; siyasi iktidarların politik maceralarının öznesi olmaktan çıkarılmalı
Spread the love

Jeoloji Mühendisleri Odası, Karadeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunan Türkiye Petrolleri A.O.’nın en temel faaliyet alanlarında dahi dışarıdan hizmet alan, hizmet kalitesi düşen bir kurum haline getirildiğini, AKP iktidarının gelinen durumdan sorumlu olduğunu belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası, Batı Kardeniz’de Tuna -1 Kuyusun’da bulunduğu açıklanan doğalgazla ilgili bugün (24 Ağustos) açıklama yaptı. Arama faaliyetlerinden sorumlu Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO) AKP’li yıllar içinde sahip olduğu arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım bütünlüğünün parçalandığını, özelleştirme kıskacı altına alındığını vurgulayan jeoloji mühendisleri, halk yararı için kurumun yetkilerinin geri verilmesi gerektiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası açıklamada şöyle dedi:

“1954 yılında kurulan TPAO’nun dünya petrol sektöründe olduğu gibi; sahip olduğu arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım bütünlüğü parçalanmış, sonra bünyesindeki İPRAGAZ, PETKİM, DİTAŞ, TÜPRAŞ, POAŞ, TP birer birer özelleştirilmiştir. Daha sonra, Petrol Kanunlarında yapılan değişiklikler ile TPAO’nun devlet adına petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluş olduğu kanundan çıkarılmış, bundan kaynaklanan kamu yararına yönelik önemli ayrıcalıkları da kaldırılmıştır.

TPAO, küçültme özelleştirme adımlarının atılmasına devam edilmiş, Bakanlar Kurulu kararı ile hisselerinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`na ait olan her türlü denetimden de muaf keyfi yönetimli “Türkiye Varlık Fonu A.Ş’ye” devredilmiş; TPAO’nun halkın gözünden kaçırılarak gizlice özelleştirilmesinin bir zemini daha hazırlanmıştır.

Kurumun içini boşalttılar

Gaz arama ve bulma faaliyetlerinin hizmet alımı yapılmadan TPAO bünyesine alınması gerektiğini vurgulayan Jeoloji Mühendisler Odası açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İnsan kaynağı, ekipman ve teknik yetkinlik anlamında önemli bir birikime sahip olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın tasfiye edilmesinden, küçültülerek yok edilmesine yol açan; Kurumun Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’ne devredilmesinden, İş Mahkemeleri Kanunu ile yapılan düzenlemeyle personelin keyfi kararlarla tasfiyesinden, sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik hizmetlerinin TPIC’e devredilmesinden derhal geri dönülmelidir. Ham petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olan sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik hizmetleri yeniden TPAO bünyesine alınmalı; bir kamu kuruluşumuz olan TPAO, petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım bütünlüğü içinde ilk kuruluş yapısına tüm dünya örneklerinde olduğu gibi yeniden kavuşturulmalıdır.

TPAO; ülkemizi yöneten siyasi iktidarların politik maceralarının öznesi olmaktan çıkarılmalı, ülkemizin karasal ve denizel alanları başta olmak üzere, ülkenin ihtiyaç duyduğu hidrokarbon aramaları ile üretimin tedarikini sağlayan kamu iktisadi teşekküllü olarak yoluna devam etmelidir.

politeknik.org.tr


Spread the love