İş cinayeti: Yüksekten düşen harita mühendisi Kazım Oğuzhan Taş yaşamını yitirdi
Spread the love

Ankara’da çalıştığı şantiyede yüksekten düşen harita mühendisi Kazım Oğuzhan Taş iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Ankara’da 5 Aralık tarihinde, TRinvest şirketine ait şantiyede çalıştığı esnada yüksekten düşen harita mühendisi Kazım Oğuzhan Taş yaşamını yitirdi.
Taş’ın çalıştığı şantiyenin/projenin ismiyle ilgili bilgi edinilemedi.

Kazım Oğuzhan Taş, 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun olurken, 2019 yılından bu yana çalışma yaşamında mesleğini sürdürüyordu.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi: “Devletin denetimini esas almayan ve işverenlerin yükümlülüğünü kabul etmeyen bu sistem bizleri ölüme terk etmektedir”

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, iş cinayetinde yaşamını yitiren oda üyesi Kazım Oğuzhan Taş için açıklama yaptı. HKMO açıklamasında şunları söyledi:

Her gün binlerce meslektaşımız şantiyelerde, madenlerde ve tehlikeli arazilerde mesleğini icra etmek ve topluma katkıda bulunmak için canla başla çalışırken görüyoruz ki işverenin yükümlülüğünde olan güvenli çalışma ortamlarının yaratılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği, işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konular maalesef yerini denetimsizlik sonucu daha yüksek kâr etme hırsına bırakmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2014 yılında uygulanmaya başlanması gereken bazı maddelerinin uygulamasının 2024 yılına ötelenmesinin teklif edilmesinden bir gün sonra yaşanan bu elim olay bize göstermektedir ki devletin denetimini esas almayan ve işverenlerin yükümlülüğünü kabul etmeyen bu sistem bizleri ölüme terk etmektedir.

Esnek ve kuralsız çalışma, geçici iş ilişkisi, taşeronlaştırma, sendikal hak ve yetkilerin budanması, işverenin yerine getirmediği işçi sağlığı ve iş güvenliği yükümlülükleri ve örgütlülük önündeki engellerle birlikte 6331 sayılı yasanın kabulünden bu yana en az 18.000 emekçinin iş kazalarında can vermesi, hem bu kanunun kazaların önlenmesine yetmediğini hem de bu sistemin her geçen gün daha fazla can almaya devam ettiğini gözler önüne sermektedir.

HKMO Ankara Şubesi olarak meslektaşlarımızın haklarını koruma ve meslek onurunu yükseltme sorumluluğumuzun bilinci ile Oda Genel Merkezi ve Şube hukuk birimlerimiz aracılığı ile sürecin yakından takipçisi olduğumuzu ve ailesinin yanında olacağımızı belirtiriz.

politeknik.org.tr


Spread the love