İMO’dan Erdoğan Bayraktar’a Soruşturma

Geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçirilen torba yasayla TMMOB’nin yetkilerinin kısıtlanması üzerine İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a soruşturma açtı.

9 Temmuz günü TBMM’de görüşülen torba yasaya son dakikada bir hüküm eklendi. Torba yasa içerisinde bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen hüküm şu şekilde;

“Harita, Plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil, başka bir kurum ve kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize ve onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.”

Yapılan bu yasa değişikliği, TMMOB’ye bağlı odaların mesleki denetim yetkisini ortadan kaldırmakta böylelikle de TMMOB’nin üyeleri ile ilişkilerini zayıflatmaktadır.

Bu nedenlerle İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 13 Temmuz’ta yaptığı toplantıda TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği oda üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a soruşturma açılmasına karar verdi.

politeknik.org.tr