Harita mühendisleri: İller Bankası parsel parsel satışa devam ediyor!

Harita mühendisleri, İller Bankası’nın 11 Mart’ta gayrimenkullerini açık arttırmayla satışa çıkarmasına tepki gösterdi: Bozuk düzene uyum; parsel parsel satışa devam!

Kamu kurumlarına ait gayrimenkullerin satışı devam ediyor.  İller Bankası 11 Mart’ta Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Elazığ’da bulunan toplam 37 gayrimenkulün açık arttırma ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.  Kamuya ait gayrimenkullerin satışına karşı yazılı açıklama yapan Harita Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, ekonomik krizin kamu arazilerini satışa çıkarılarak çözülemeyeceğini, aksine ülke ekonomisinin daha kötüye gitmesine sebep olacağını belirtti.

Bu ilk değil, İller Bankası  yakın zamanda Şeker Fabrikaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait gayrimenkulleri  açık arttırma ile satmıştı.

Piyasanın nakit ihtiyacı gayrimenkul satışıyla giderilemez

Yapılan yazılı açıklamada piyasanın nakit ihtiyacını gayrimenkullerin satışıyla gidermeye çalışan iktidarın, ülkeyi ekonomik çöküşe sürükleyeceğine değinen HKMO, kalkınmanın üreten ve halkın yararına yapılan projelerle gerçekleşeceğini söyledi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

‘’KİRA ÖDEMEYE ÇALIŞAN İLBANK!
BOZUK DÜZENE UYUM; PARSEL PARSEL SATIŞA DEVAM!

İller Bankası; emperyalizme karşı en büyük cevaplardan biri olan Kurtuluş Savaşı sonrasında şehir ve kasabaların yeniden inşasında önemli görev ve sorumluluklar üstlenerek hizmete başlamıştır ve 6107 sayılı Kanun’da da belirtildiği üzere il özel idareler ve belediyelerin finansman ihtiyacını karşılamak, mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projeler geliştirmek, danışmanlık ve denetim hizmeti vermek, merkezi hükümetin mahalli idarelere her türlü kaynak transferine aracılık etmek, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek amacı taşımaktadır.


Amaçları doğrultusunda finansman için gerekli imkanlarını kullanmak elbette ki her kurum için olağan bir durumdur; fakat içerisinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve genel durum göz önünde bulundurulduğunda taşınmaz satışı yaparak geçici tedbirler bulmak, genel olarak ekonominin ve ülkemizin vahim tablosunu göstermektedir.

İller Bankası daha önce de Şeker Fabrikaları, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi gayrimenkul satışı yapmış ve gayrimenkullerini satmıştı. 11 Mart 2019’da ise büyük çoğunluğu Ankara, İstanbul, Gaziantep, Elazığ’da bulunan 37 gayrimenkulü daha açık artırma usulü ile satacağını duyuran İller Bankası’nın bu tutumu hem ekonomik açıdan hem de Cumhuriyet değerlerinin bir bir yok edilmesi açısından sıkıntı yaratacak bir durumdur. Ankara’da konut alanı olarak 20896 m², ticaret alanı olarak 66136 m² satışa çıkacaktır.

Devlet kurumlarının içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı durumun çözümü, taşınmaz satışı gibi geçici tedbirler olmamalıdır. Çözümün yolu; devletin kendi öz yapısında ürettiği ve halka hizmet amaçlı yapılan projelerle kalkınmanın önünün yeniden açılmasından geçmektedir. Aksi halde ulusal ekonomisinin çarklarını döndüremeyip yerel piyasanın nakit ihtiyacını gayrimenkul satışlarıyla karşılamaya çalışan bir devlet, bekasını sürdüremez ve kaosla, ekonomik çöküşle karşı karşıya kalmaya mahkûm olur.

Hangi kurum adına olursa olsun satışa çıkarılan her taşınmaz Cumhuriyet değerlerindendir ve milli servettir. Milli servetleri, çıkmaza giren bir ekonominin kurtarıcısı görmek yerine üretime dayalı bir ekonomi ile bu servetlere katkıda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak kazanımlarına katkı da bulunmak gerekmektedir.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mart 2019’’

 

politeknik.org.tr