Gökçek’in yağma planına engel: Ankara’nın çevre düzeni planı iptal edildi

Melih Gökçek döneminde hazırlanan Ankara Çevre Düzeni Planı’na mahkemeden iptal: ”Mevzuatlara aykırı, kamu yararı yok”

Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Ankara Çevre Düzeni Planı “imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı” gerekçeleri ile Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkemenin iptal kararına altlık oluşturan bilirkişi raporuna göre planda; nüfus planlaması, bilimsel dayanak eksikliği, doğal ve ekolojik değerlerin yok sayılması, hukuka aykırılık, teknik hatalar ya da yanlış kabuller gibi çok sayıda sorun bulunduğu ve kamu yararı içermediği belirtildi.

Plana karşı, TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına ortak dava açmıştı.

İptale ilişkin, meslek odaları adına TMMOB İKK açıklama yayımladı. Meslek odalarının açıklamasında; Melih Gökçek’in, 1994-2017 yılları arasında iptal edilmiş, yürütmeyi durdurma kararı almış ve hukuki süreci devam eden alt planların meşrulaştırılması için bu Çevre Düzeni Planını hazırladığı vurguladı. Meslek odaları kararla ilgili “Bu iptal kararı Ankara için yeni bir başlangıcın habercisidir” dedi.

”Ankara’nın geleceğini ipotek altına alan Gökçek düzeni planı üst ölçekte sona ermiştir”

Meslek odaları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına açılan davada, tüm kenti ve kentlileri ilgilendiren üst ölçekli planın hukuka aykırı bir biçimde Ankara kentinin gelecek vizyonunu sadece konut ve trafik hacmi artışına bağlayan, doğal ve kültürel varlık değerleri görmezden gelerek, tarım, orman ve sulak alanlarının yoğun yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakan rant odaklı planlarla Ankara’nın geleceğini ipotek altına alan Gökçek düzeni planı üst ölçekte sona ermiştir.

Hiçbir katılımcı yöntem izlenmeden hazırlanıp acele bir şekilde yangından mal kaçırırcasına hızla onaylanan Çevre Düzeni Planı’nın hazırlık sürecinde hiçbir meslek odasının ve sivil toplum örgütünün görüşü alınmamış, plan ilk etapta askıya dahi çıkarılmamıştır. Üst ölçekli plan henüz kesinlik kazanmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ölçekli plan çalışmaları onaylanmaya başlanmış ve yargı süreci devam eden Temapark, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı, Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki Cumhurbaşkanlığı kaçak yerleşkesi, ODTÜ yolu, Teleferik Hatları, Dodurga Bölgesi gibi önemli alanlardaki kamu yararına aykırı uygulamalar üst ölçekli plan ile meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.

politeknik.org.tr