Bilişim işçilerinin sendikalaşma sürecini destekleyelim !

IBM Türk’de çalışan bilişim işçileri sektörde pek görülmeyen bir kararlılık göstererek sendikalaştılar. Şirkette çalışan 400 bilişim işçisinden 258’i sendikalı oldu.

Tez Koop-İş sendikasının yaptığı toplu sözleşme yetki başvurusu Çalışma Bakanlığı tarafından kabul edilirken, sendikal haklara saygı göstermek için uluslar arası çerçeve sözleşmelere imza atan IBM Türk ise sudan gerekçelerle yetkiye itiraz etti.

Bilişim çalışanları ne istiyor ?

Çalışanlar son 5 yıldır yaklaşık % 56 olan kümülatif enflasyona rağmen zam almadan çalışıyorlar. Bunun yanında pek çok hakları da günden güne ellerinden alınıyor. İşçiler bu nedenle insanca yaşanacak ücret için sendikalı olmak istiyorlar.

Şirkette aynı işi yapanlar arasında dörtte bire varan ücret farkı söz konusu. İşçiler “eşit işe eşit ücret” politikasının geçerli olması için sendikalı olmak istiyorlar.

İşçiler, bir taraftan 70 yıldır Türkiye’nin hizmetindeyiz diyen, diğer taraftan, ülkemiz insanlarını fakirleştirme ve ABD çıkarları üzerine kurulu yeni istihdam politikalarına karşı sendikalı olmak istiyorlar.

Haksız işten çıkarmalar, “işine gelirse çalış” keyfiliği işyerinde çalışma barışını engelliyor. İşçiler iş güvencesi için sendikalı olmak istiyorlar.

Bunlar gibi bir dizi sebeple daha IBM Türk işçileri örgütlenerek sendikalı oldular.

IBM’in sendikalaşma sürecine yaklaşımı ne ?

IBM uluslararası alanda çalışanların sendikalaşma ve örgütlenme haklarına saygı duyacağını ilan ettiği çerçeve sözleşmeler imzalıyor. Ancak IBM Türk’deki sendikal örgütlenmenin ardından şirket önce sendikanın sayısal çoğunluğu sağlamadığı ve sonra da çalışanlarının büro işkolunda olmadığını iddia ederek sendikal örgütlenmeye razı olmayacağını göstermiş oldu.

IBM’in kendi sendikası da var!

Bilişim alanında ilk sendikalaşma deneyimi bu değil. IBM işçileri daha 1968 yılında örgütlenerek Bil-İş (Bilişim İşçileri Sendikası) adıyla kendi sendikalarını kurdular. Sendika kurulduktan sonra IBM Türk’deki ilerici teknik elemanların gayretleriyle sendikanın bir işkolu sendikası olması ve DİSK’e katılması için çaba gösterildi. Ancak şirket yönetiminin çeşitli oyunlarıyla bu yönelim başarısızlığa uğradı ve Bil-İş sendikası şirket yönetiminin güdümünde, hatta şirketle aynı adreste faaliyet gösteren bir sendika olarak günümüzde de varlığını sürdürüyor.

Teknik elemanların sendikalaşma sürecini destekleyelim!

Teknik elemanların sendikalaşması özellikle TMMOB camiasında zaman zaman tartışmalar yaratan bir konu. IBM Türk’de çalışan işçiler de aralarında statü farklarını bir yana bırakarak örgütlendiler.

Bu değerli ve örnek olabilecek süreci elimizden geldiğimizce destekleyelim. IBM Türk çalışanı bilişim işçilerinin örgütlenmelerini anlatmak için kurdukları www.bilisimsendikasi.org web sitesinde örgütlenmenin seyrini takip edebilir, bilişim işçilerine destek mesajlarımızı bırakabiliriz.

 

Derleyen: Politeknik.org.tr