Bilişim Çalışanları Adım Adım Örgütleniyor!

 Farklı sektörlerden bilişim çalışanlarının sorunlarını çözmek ve örgütlenmek amacıyla biraraya geldiği toplantılar, EMO İstanbul Şubesi yürütücülüğünde ve ev sahipliğinde 15 günde bir süreklileşerek devam ediyor.

 Haziran ayında IBM Türk çalışanları beş senedir zam alamamaları ve emeklilik haklarında kayıpların olacağı yeni düzenlemelerle başlattıkları sendikalaşma tartışmalarında Türk-İş Tez-Koop İş Sendikası’na üye olarak güvenli bir gelecek istediklerini göstermişlerdi. Bu süreç basına yansımış, IBM yöneticilerinin sendikaya yetki itirazıyla mahkemeye taşınmıştı. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi %50’sinin mühendislerden oluştuğu IBM Türk çalışanlarının yanında olduğunu ve sendika mücadelesinde yalnız olmadıklarını gösterdi. Konu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’na taşınarak 30 Temmuz 2008 tarihinde görülen ilk duruşmaya destek verildi. SSK’dan ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden kimi belgelerin istenmesi ve tarafların delillerini sunması için bir sonraki dava 23 Eylül 2008 gününe atandı. İkinci davada hakim, IBM avukatının işkolu için yaptığı itirazı reddederek bilirkişi atanmasına karar verdi.

 

Bilişim çalışanlarının örgütlenmesi süreci; mühendislerin diğer çalışanlarla beraber ortak mücadelesi ve sendikalılaşması açısından ayrıca özel bir öneme sahip olması sebebiyle EMO İstanbul Şubesi, 5 Eylül Cuma günü Tez-Koop İş Sendikası’nın da desteğiyle ‘Bilişim Sektöründe Örgütlenme’ konulu panel düzenledi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, EMO İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Kurtuluş Kaya‘nın yönettiği panele konuşmacı olarak; Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve sendikacı Şükran Soner, Uni Global Sendikası IT Örgütlenme Başkanı Gerhard Rohde, LBC Sendikası IT Örgütlenme Yöneticisi Cohen Dries ve Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Doğru katıldı. Mühendislerin ağırlıkta olduğu panel 156 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Uluslar arası deneyimlerin paylaşıldığı, IBM örgütlenme sürecinin anlatıldığı ilk bölümden sonra forum kısmına geçildi. Salondan soruların sorulduğu ve katkıların koyulduğu bu bölümle panel sonlandı.

 

Bu gelişmelerle beraber IBM çalışanlarının da dahil olduğu, farklı sektörlerin bilişim çalışanlarının bir araya geldiği, bilişim sektörünün ve sorunlarının tartışıldığı toplantılar örgütlendi. Bilişim sektöründe örgütlenme toplantılarını ilki Tez-Koop İş Sendikası’nda yapıldı. Daha sonraki toplantılara EMO İstanbul Şubesi yürütücülüğü ve ev sahipliğinde devam edildi. Bilişim sektöründe örgütlenme toplantılarının dördüncüsü 17 Eylül 2008 Çarşamba günü gerçekleşti. “Bilişim Sektöründe Örgütlenme” panelinin değerlendirildiği toplantıda, bilişim çalışanlarının sorunlarının başlıklar halinde belirlenmesi ve bu başlıklara yönelik yapılacak pratik faaliyetlerin taslağı oluşturuldu.

 

EMO İstanbul Şube yöneticilerinin de katıldığı toplantılar 15 günde bir süreklileşerek devam ediyor. Bir sonraki toplantı web sitesi ve mail grubu oluşturulması ve web sitesinin içeriğinin belirlenmesi, bilişim çalışanlarının alanlarının tanınması, “örgütlenememe”nin nedenlerinin ve nasıl aşılabileceğinin tartışılması, sektörde “taşeronlaştırma” sorunu hakkında yapılabilecek çalışmaların tartışılması gündemleriyle 8 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 19:00’da EMO İstanbul Şube’sinde yapılacak.

 

Kaynak: politeknik.org.tr