Beşiktaş Jandarma Dikimevi arazisi: Bakanlık’tan Astaş’a imar kıyağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daha önce Astaş şirketine sattığı İstanbul Beşiktaş Balmumcu’daki Jandarma Dikimevi arazisinde imar planı değişikliği yaptı. İmara açılan 30 dönümlük kamusal alanda kat yüksekliği 5’ten 8’e çıkarılıyor. İstanbullular talanı durdurmak için 5 Temmuz’a kadar imar planına itiraz ediyor.

15 Temmuz sonrasında kent merkezlerinde yer alan askeri alanları satarak imar planları hazırlayan, kamusal alanları apar topar inşaat şirketlerine pazarlayan AKP iktidarı şimdi de şirketlerin imar rantını arttırmak için bu alanlarda imar değişiklikleri yapıyor.

2018 yılında TOKİ’nin imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri arazi 2018 yılında plan değişikliği yapılarak konut imarına açılmış, yapılara beş kat sınırı getirilmişti. Bakanlık imar planı sonrasında Dikimevi arazisini içindeki yapılarıyla birlikte 472 milyon TL’ye Astaş şirketine satmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, araziyi alan ve mevcut planlarla yeterince rant elde edemeyeceğini belirten Astaş’ın talebi üzerine yeni imar planı hazırlayarak kat sayısını 5’ten 8’e çıkardı.

Askıya çıkan ve 5 Temmuz’a kadar itiraz edilebilecek planlar durdurulamazsa yeşil alan niteliği de bulunan Dikimevi arazisi yok olacak ve şirketin karı katlanmış olacak.

Kamusal alanı yok et, imar oyunlarıyla şirketin karını katla

Askeriyeye ait alanı kamusal olmaktan çıkararak 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Askeri Alan kullanımı, Konut Alanı, Park Alanı, Cami Alanı ve Yol Alanı şekline dönüştüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu girişimine 2019 yılında TMMOB Şehı̇r Plancıları Odası İstanbul Şubesı̇ dava açtı. Şehir plancıları imar planların usul ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Mahkemenin ret kararı verdiği ve şehir plancılarının üst mahkemeye taşıdığı davada bilirkişiler “Dava konusu alanda konut kullanımına bağlı olarak hesaplanacak toplam esas alınan inşaat alanı büyüklüğünün, öngörülen 17505 m2 toplam konut alanı yerine 29760,50 m2 olacağı, diğer bir anlatımla, alanın tümünün konut alanı öngörülmüş gibi ele alınacağı, bu durumda, söz konusu plan notunun, imar planı kararlarını tamamlayıcı ve plan ile bütünlük oluşturma niteliğini kaybettiği, plan kararlarının yerine geçtiği, diğer bir anlatımla, alanda öngörülen park, ibadet alanı ve yol alanı gibi sosyal donatı alanları, söz konusu plan notu ile konut alanı kullanımına dönüştürüldüğü, bu durumun, plan değişikliği içinde örtük bir plan değişikliği olduğu ve sosyal donatı alan kullanımlarının plan notu ile konut alanına dönüştürülmesi anlamına geldiği, bu tutumu, yukarıda belirtildiği gibi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne 5. maddesinde belirtilen “Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılır” ilkesine aykırı olduğu gibi, plan notunu önceleyen, plan notunun plan kararı yerine geçen, bu anlamda plan notunun esas işlevini kaybettiği, örtük bir plan değişikliği aracına dönüştüğü bir yaklaşıma karşılık geldiği, planlama alanının konum özellikleri yönünden yapılan değerlendirme açısından; dava konusu plan değişikliklerinin özünde Askeri Alan kullanımının başka bir kullanıma dönüştürülmesiyle ilgili olduğu, ancak, dava konusu plan değişiklikleri ile gerçekleşen arazi kullanım değişiminin, diğer yandan kentte büyüme ve geniş alan kaplayan kamu kurum alanları ile sosyal donatı alanlarının zamanla kentin yapılaşmış alanında kalması ve yapılaşma baskısı ile yüz yüze gelmesiyle ilgili olduğu” ifadelerini kullanarak plan değişikliğinin planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygunluk göstermediğini vurguladı. Ancak mahkeme şehir plancılarının talebini reddederek imar rantına yol vermiş oldu.

Askeri araziler kupon arazilere dönüştürüldü

AKP iktidarı 15 Temmuz’u aynı zamanda kent merkezinde kalmış askeri arazileri satışa çıkararak da fırsata çevirmiş oldu. Beşiktaş Jandarma Dikimevi arazisinin yanında İstanbul’da Hasdal, Maltepe, Tuzla, Çekmeköy’de askeri alanlar TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla inşaat şirketlerine satılarak kamusal alan olmaktan çıkarıldı, yoğunluklu yeşil alan niteliğinde bulunan bu araziler yapılaşmaya açılmış oldu.

Planlara nasıl itiraz edebiliriz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Beşiktaş Jandarma Dikimevi arazisi planlarına itiraz etmek için buradan dilekçeyi indirebilir ve aşağıdaki görselde yer alan adımları izleyerek itirazınızı tamamlayabilirsiniz.

politeknik.org.tr