Asistanlar Üniversiteyi Terketmiyor

İTÜ’de asistanlar İkinci Araştırma Görevlisi Şenliği’nde buluşuyor. Asistanlar, 50/d ile yaşanan hak gasplarına karşı üniversitelerini terketmeyecekler.

İTÜ’de asistanlar, 15 Ekim Pazartesi günü İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Makine Fakültesi’nde düzenlenecek olan İkinci Araştırma Görevlisi Şenliği’nde biraraya geliyor.

AKP’nin meclisten geçirdiği Torba Yasa’nın 50/d maddesi ile istihdam edilen iki asistanın işine fiilen son verilmesi üzerine diğer asistanlar da arkadaşlarıyla dayanışmak, özlük haklarına yapılan saldırılara karşı sessiz kalmamak için 15 Ekim’de biraraya geliyor.

Asistanlar 15 Ekim Pazartesi günü 18:30‘da Taksim Tramvay Durağı’ndan Makine Fakültesi’ne yürüyüş gerçekleştirerek saat 19.00’da İTÜ Makine Fakültesi önünde basın açıklaması gerçekleştirecekler. Açıklama sonrasında İkinci Araştırma Görevlisi Şenliği adı altında gece boyunca yerleşkede bulunulacak.

politeknik.org.tr