Ali İsmail Korkmaz Davası’nda gerçek dışı rapor hazırlayan mühendise meslekten men

Elektrik Mühendisleri Odası, Ali İsmail Korkmaz davasında gerçeğe aykırı rapor düzenleyen elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nu 6 ay süreyle meslekten men etti.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleri esnasında Eskişehir’de sivil polis ve gerici esnafların saldırısında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın faillerinin yargılandığı davada gerçeğe aykırı rapor düzenleyen bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu hakkında 16 Mart 2021’de 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve erteledi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da Serkan Uğurluoğlu’na meslekten men cezası verdi.

EMO Eskişehir Şubesi’nin 28 Nisan 2021 tarihindeki başvurusu sonucu Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulu, 31 Mayıs 2021 tarihinde Serkan Uğurluoğlu hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmasını istiyor. Elektrik Mühendisleri Odası 9 ay süren soruşturmanın ardından; bilirkişi sıfatıyla kendisine verilen kamera kayıtlarının içeriğini silen ve sonrasında herhangi bir kayıt olmadığına dair bilirkişi raporu düzenleyen, meslek ve insanlık onurunu yok sayan Uğurluoğlu’nu 14 Şubat 2022 tarihli kararı ile altı ay süreyle meslekten men etti. Karar, TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nca 13 Mayıs 2022’de onaylandı.

Toplumsal mücadelede mesleki sorumluluk

Meslek odaları; meslek onurunu, mesleki sorumluluklarını yok saydığı teknik açıdan tespit edilebilir olan üyelerini hukuki süreç tamamlanmadan disiplin kurullarına sevketmiyor. Ali İsmail Davası’nda da bu yaşanmış oldu. Çorlu Katliamı’nı aklayan bilirkişilerin Makina Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası disiplin kurullarına sevki için Politeknik’in yaptığı başvurular hukuki süreç tamamlanmadığı gerekçesiyle sonra görüşülmek üzere ertelenmişti. Türkiye’de yargının geldiği durum göz önüne alındığında, herhangi bir katliamda, toplumsal olayda sorumlulukları TMMOB tarafından rahatlıkla tespit edilebilen üyelerin disiplin cezasının yargı sürecine bağlı olması; hakikat ve adalet mücadelesinin kesintiye uğraması anlamına geliyor.

politeknik.org.tr