6 Şubat Metaluji-Genç 3. Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı

6 Şubat 2010 Günü Gerçekleştirilen 3. Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantıya 12 okuldan (AKÜ, AÜ, DEÜ, GYTE, İTÜ, İÜ, KOÜ,  MÜ, ODTÜ, OGÜ, SAÜ, YTÜ)   32 temsilci arkadaşımız katıldı. Toplantıda 2. Öğrenci Kurultayı’nın hazırlık süreci, kurultay ve sunumlar; yapılan etkinlikler; önümüzdeki dönem yapılması planlanan ve yapılması gereken etkinlikler tartışıldı. Toplantıda genel olarak ortaya çıktığı üzere önceki temsilciler kurullarında alınan kararlar çoğu okulda uygulanmamış. Toplantı öğleden önce ve sonra olmak üzere iki bölüm halinde yapıldı.

Toplantının gündemi de aşağıdadır:

Gündem

    * Önceki Temsilciler Kurulu Kararları(7-8 Şubat ve 11 Eylül)
    * Yapılan Çalışmalar ve Sorunlar (Okullarda yapılan etkinlikler, 2. Kurultay hazırlık toplantıları, 2. Kurultay…)
    * Bilimsel Teknik Etkinlik Kapsamı
    * Bölgesel Ortak Etkinlikler (seminerler, teknik geziler…)
    * İç Anadolu Toplantıları
    * 2. Dönem Çalışmaları
    * Anket Çalışması
    * Dergi ve web sitesi
    * Kamp çalışması
    * Kurultay Değerlendirmesi

Kocaeli Üniversitesi:

    -Yeterli tartışma ortamı oluşmadı ve sorunlarımız da yeterince tartışılmadı
    -Çalışılmamış bir çalıştay gibi idi.
    -Anadolu’da da yapılmalı
    -İstanbul ilgisiz
    -Kitapçıkların kurultaydan önce dağıtılması daha iyi olurdu
    -KOÜ’den yaklaşık 90 kişi kurultaya katıldı
    -Kurultayın başarılı sayılmasının kriteri nedir?
    -Sunumlar için hazırlanılmadı
    -Ortam belli, mühendisler ve mühendislik öğrencileri sorunlara duyarsız kalamaz
    -Sunum yapanların bir bölümünün eleştirilere tahammülü yoktu
    -Dergi ve komisyonlar ne oldu diye soruyorlar
    -Hazırlık toplantısı için de hazırlık yaptık
    -Kendi aramızda toplantı aldık
    -Hangi sınıfa ne zaman gireceğimizi belirledik
    -İyi bir tanıtım yaptık
    Afyon Kocatepe Üniversitesi:
    -Tartışmalar az, forum kısaydı
    -Afişler geç geldi
    -1. Kurultay ile aynı konular tartışıldı
    -Çalıştay ile kurultay arasındaki fark bilinmiyor. Bundan dolayı kurultayda bilimsel çalışmaların yoğun olmasını bekleyen arkadaşlar sosyal sorunların tartışıldığını görünce de “kurultay siyasi”idi diyorlar.
    -İnsanlar kendi çıkarına gidiyor. Daha iyi bilgilendirme yapılmalı.
    -1. ve 2. sınıflar katılıyorlar ancak üst sınıflar katılmıyorlar

Anadolu Üniversitesi:

    -“Kurultay siyasi idi” eleştirilerine yanıt verilebilirdi

    -Sadece İstanbul’da olmasın, başka yerlerde de olsun

    -Bir önceki kurultaydan kopya çekilmiş

    -Oda yeterince tanınmıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi:

    -Metalurji Genç’ten haberi olan az

    -Dergiler gönderilmedi

    -Kurultay olumluydu

    -İsmini duyurdu

Sakarya Üniversitesi:

    -Zamanında İş yapmadık, çalışmadık bu da kötü etkiledi

    -Sunumu yapanlar konularına yeterince hakim değildiler

    -Kurultayda neden siyaset yapılmasın? Yapılabilir.

    -Bilimsel etkinlikleri kendimiz okullarda yapmalıyız

Dokuz Eylül Üniversitesi:

    -Kurultay döneminde üst sınıfların sınavı vardı

    -Oda her görüşe açık olmalı

    -Sanayiciler de çağırılmalı

    -Oda tanıtımı yapılmalı

    -Sendikalaşmadan korkuluyor bundan dolayı da kaçılıyor

    -Birlikte olmanın gücü anlatılmalı

    -Bazıları kurultaya değil gezmeye geliyorlar

    -Ciddiyet sorunu var

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü:

    -3 kişi katıldı

    -Okuldan bir izlenim alınamadı

    -Okulda kurultay hazırlık toplantısı yapılmadı

    -Kurultaya kadar herhangi bir teknik-mesleki etkinlik düzenlenmedi

    -Birebir ilişki ile çağırmak yeterli olmuyor

    -Marmara Bölgesi ortak etkinliği için öneriler: “Mühendislik Hataları ve Hayatımıza Etkileri”, “Sektörün Duayenleri ve Genç Mühendislerle Söyleşi”, “Sorumlu Müdürlük, Sorunlu Müdürlük”

İstanbul Üniversitesi:

    -Geçen sene 1. sınıflarla toplantılar alınmış olunduğu için bu sene kurultaya 2. sınıflar yoğunluklu olarak katıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi:

    -Tam bir fiyasko idi 20 kişi katılmadı.

    -Oda tanıtımı yapılmadı

    -Afişler asılmadı, toplantı alınmadı, etkinlik yapılmadı

    -Okul çok pasifleştiriyor

    -Okulda her konuda belirsizlik var

    -Öğrenci okula gelmiyor ki odaya gelsin

Marmara Üniversitesi:

    -Oda siyasidir ne işimiz var kurultayda dediler

    -1. ve 2. sınıflardan katılım sağlandı

    -Afiş asıldı, birebir ilişki kuruldu ama yetmedi

    -Sunumlarda çok hata yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi:

    -Kurultayda konser olsun

    -Genelde 1. sınıflar katıldı

    -Bilgilendirilme yapıldı

    -Gezmek için gelenler oldu

    -Siyasi geçti ve gelenler kaçtılar

    -Forumlara verilecek süre sunumlara dağıtılmalı

    -Anadolu’dan katılım İstanbul’dan daha çoktu

  

  * Mart ayı içinde Anadolu Üniversitesi’nde oda tanıtım toplantısı yapılacak. Peşinden de ortak toplantı alınacak.
    * Nisan ve daha sonrasına ortak mesleki etkinlik yapılacak
    * Çalıştay için yollanan bildirilerden bir bölümü dergi için de kullanılabilir
    * Dosya konusu olarak üniversitelerden okullarının sorunları ile ilgili yazılar toplanmalı
    * Hurdacı’nın 7. sayısı Mayıs’ta çıkacak
    * 7. sayı Eskişehir Bölgesi ile İstanbul Bölgesi ortak hazırlığı olacak
    * 7. sayı için hemen yazı çağrısı yapılacak.
    * Mart ayının ilk haftası okullarda standlar açılacak
    * Çalıştay afişi Mart’a kadar hazırlanacak
    * Okul içi etkinliklerde sabit bir afiş kalıbı kullanılacak ve hemen hazırlanıp gruba atılacak
    * Okullardaki resmi işlerle ilgili dilekçe örnekleri gruba atılacak
    * Mart’ın 3. haftasına kadar oda tanıtım toplantıları yapılacak
    * Metalurji Genç Logosu Anadolu Üniversitesi tarafından temizlenecek
    * Marmara Bölgesi ortak Kardemir Teknik Gezisi düzenlenecek. Kontenjan 50 kişi.
    * Gezi ve kamp düzenlenecek.

 Kaynak: metalurjigenc.org