TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası JEO-GENÇ 1. Temsilciler Kurulu Toplantısı Tutanağı

2009-2010 JeoGenç Temsilciler Kurulu 30 Ocak günü aşağıdaki gündem önerileri ile toplanmıştır.

Gündem önerileri:

    * Örgütlenme sıkıntılarının konuşulması ve temsilciler seçiminin değerlendirilmesi önerisi bu doğrultuda Tüzükte yer alan 8. maddenin tekrar gözden geçirilmesi.
    * Sıkıntısı olan ve birbilerine yakın olan üniversitelerin ortak çalışma yürütülmesi önerisi.
    * Staj Çalışması ile ilgili neler yapılabilir..? Genele nasıl yayılabilir.
    * Yapılan bütün etkinliklerin www.jeogenc.org sitesinde mutlaka paylaşılması önerisi.
    * Oda klüp ilşkileri sıkıntıları nasıl çözülebilir.?
    * Paneller düzenlenmesi ve bu panellerin sonucunda atölye gruplarının oluşturularak  ürünler ortaya konulması önerisi.
    * Geçmişte yapılan JeoGenç çalışmalarının değerlendirilip, yol gösterici haritaların oluşturulması ve üniversitelere yönelik olarak çalışma planının oluşturulması önerisi
    * Temsilciler Kurulu içerisinden 7 asil 7 yedek olmak üzere Yürütme Kurulu’nun oluşturulması önerisi
    * Oluşturulan Yürütme Kurulunun aynı zamanda Dikordans Yayın Kurulu olması
    * Yürütme Kurulunun içerisinden Örgütlenme Komisyonunun oluşturulması önerisi
    * Örgütlenme Komisyonunda:
    * Tüm etkinliklerin amaç, kapsam ve değerlendirme yazılarının takibinin yapılması.
    * Şehirlerarası iletişim sağlanması noktasında aktif rol oynamaları.
    * JeoGenç tanıtımı ile ilgili materyallerin sağlanması.
    * Örgütlenme sıkıntılarını giderecek projeler önermeleri
    * Temsilcilerle ve üniversite hocalarıyla iletişime geçilmesi durumunun konuşulması
    * Web sitesinin konuşulması.
    * Diskordans’ın Eğitim dosya konulu 7. sayısının bir ay içerisinde çıkarılması önerisi
    * Diskoardans 8. sayısının İşsizlik dosya konusuyla yayına hazırlanması önerisi
    * 3. JeoGenç Öğrenci Üye Kurultayı’nın yapılması önerisi
    * 3. JeoGenç Öğrenci Üye Kurultayı’nın Eğitim ana başlıklı olması önerisi
    * Eğitim’de Özelleştirme (Girişimci üniversite modelleri, Üniversitelerde sözde değil, bilimsel özerkliğin sağlanması)
    * Üniversiteler Toplumla Nasıl Buluşur?
    * YÖK ve Üniversite’nin Geleceği
    * Lisans Öncesi Eğitim, Mesleki Eğitime Yeterli Mi?
    * Türkiye’de Değişen Teknik Eğitim Süreçleri
    * Öğretim Görevlisi, Öğrenci İlişkisi
    * Mühendislik Öğrencilerinin Eğitim Hayatlarındaki: Ücretsiz Staj, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Alandaki Kültürel Değişimleri, Fırsat Eşitsizikleri, Sisteme     Uyumlu, İnsana Uyumsuz Olmaları
    * Bilim Adamı, Mühendislik Kavramları Arasında Sıkışmaları
    * Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? (Politeknik Eğitim, Aktif Eğitim, Dünyadaki Eğitim Modellerine Bakış)
    * Eğitimde Anadilde Kavrama
    * Parasız Eğitim  önerileri…
    * TMMOB’a bağlı diğer öğrenci örgütlülükleri ile iletişimde bulunmak, ortak çalışmalar yapma önerisi

Gündemlerin görüşülmesi :
1) Örgütlenme sıkıntılarının konuşulması ve temsilciler seçiminin değerlendirilmesi önerisi bu doğrultuda Tüzükte yer alan 8. maddenin tekrar gözden geçirilmesi.

Öğrenci üyeler temsilci seçimleri için;
1- Eğitim döneminin başladığı ilk ay içerisinde, şube yöneticileriyle de haberleşerek temsilci seçimlerini gerçekleştirmelidirler.
2- Temsilciler mutlaka seçimle belirlenmelidir, atanma ya da daha farklı bir yöntemle belirlenen kişilerin temsilciliklerinin geçerliği temsilciler kurulu tarafından geçersiz kabul edilecektir.
3- Temsilci seçimlerinde 2 Öğrenci Temsilcisi ve 1 Öğrenci Temsilci yedeği olarak seçilirler.
4-  Pozitif ayrımcılık ilkesine dayanarak seçilen temsilciler arasında en az birinin kadın olmasına dikkat edilir.
Şeklinde değiştirilmesi kararına varılmıştır. Bu önerinin JMO 22. Olağan genel kuruluna değişikliğin bildirilmesi kararına varılmıştır.
“5-Yeteri kadar JEOGENÇ üyesinin olmadığı sınıflarda (sınıfda bulunan üye mevcudunun % 10′u )  temsilcilik seçimleri yapılamaz bölüm genelinde temsilci seçimi yapılır.” önerisi üzerinden 2009-2010 JeoGenç yürütme kurulu tarafından değiştirilmesi ve 2. Temsilciler kurulu toplantısına sunulması kararına varılmıştır.

 

2) Paneller düzenlenmesi ve bu panellerin sonucunda atölye gruplarının oluşturularak  ürünler ortaya konulması ve bu çerçevede ;
1- Yetkin mühendislik, mühendislik etiği, mühendisliğin uygulama alanları
2- Nükleere inat yaşasın hayat,
3- Siyanürle altın madenciliği
4- Geçmişten bugüne gençlik hareketleri, YÖK ve üniversiteler,
5- Geleceğin kadın mühendisleri,
6- Mühendislik kim için ne için..?
7- İşsizlik
8- Üniversite, siyaset, bilim
9- Su problemleri ve su politikaları
10- Eğitim sorunları (Kontenjanların artması eğitimde fırsat eşitliği ve istihtam alanları )
11- Evrim , Bilim Jeoloji
12- Ücretli staj ve sosyal güvenlik problemleri
13- Alternatif enerji kaynakları ve dönüştürülebilir sürdürülebilir enerji kaynakları
14- Kentsel politikalar
Konu ana başlıkları üzerinden etkinlikler yapılması ve atölye çalışmaları
oluşturulması kararına varılmıştır.

 

3)2009-2010 JeoGenç Temsilciler kurulu tarafından yürütme kurulu oluşturulmuştur;

Asil:
1)Kübra ÖZDEMİR
2)Metin ERTAŞ
3)Turgay ÖZKAN
4)Ayşe DURSUN
5)Ömer ILGIN
6)Duygu GENÇER
7)Yalçın YILDIRIM
Yedek:
1)Gül YILMAZ
2)Burak KÜÇÜKARSLAN
3)Kamil SEFEROĞLU
4)Önder SAĞLIK
5)Aslı ÖZAYDIN
6)Sinem ÇETİNKAYA
7)Dilek KABAKÇI

 

4)Yürütme Kurulunun içerisinden Örgütlenme Komisyonunun oluşturulması ve yürütme kurulu tarafından örgütlenme komisyonunun amaçları kapsamları belirlenerek JMO 22. Olağan genel kuruluna değişikliğin sunulması.

Örgütlenme Komisyonunda:
– Tüm etkinliklerin amaç, kapsam ve değerlendirme yazılarının takibinin       yapılması.
– Şehirlerarası iletişim sağlanması noktasında aktif rol oynamaları.
– JeoGenç tanıtımı ile ilgili materyallerin sağlanması.
– Örgütlenme sıkıntılarını giderecek projeler önermeleri.
– Temsilcilerle ve üniversite hocalarıyla iletişime geçilmesi durumunun konuşulması.
-Web sitesinin düzenlenmesi ve aktifliğinin sağlanması
-Sıkıntısı olan ve birbilerine yakın olan üniversitelerin ortak çalışma yürütülmesini takip etmek
– Staj Çalışması ile ilgili neler yapılabilir..? Genele nasıl yayılabilir.
-Yapılan bütün etkinliklerin www.jeogenc.org sitesinde mutlaka paylaşılması,
– Oda klüp ilşkileri sıkıntıları, sorunlarının çözülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının örgütlenme komisyonuna bırakılması

 

5) Diskordans’ın Eğitim dosya konulu 7. sayısının 1 Ocak 2009 tarihine kadar çıkarılması, Diskordansın yayın kurulu için Ankaradan her üniversiteden en az 2 kişinin belirlenmesi kararı alınmıştır.

 

6) Yürütme kurulunun merkezi bir tanıtım “CD”si hazırlaması kararına varılmıştır.

 

7) 3. JeoGenç Öğrenci Üye Kurultayı’nın yapılması kararına varılmıştır.

 

8 ) JeoGenç Öğrenci Üye Kurultayı’nın Eğitim ana başlıklı olması kabul edilmiştir.
– Eğitim’de Özelleştirme (Girişimci üniversite modelleri, Üniversitelerde sözde değil, bilimsel özerkliğin sağlanması)
– Üniversiteler Toplumla Nasıl Buluşur?
– YÖK ve Üniversite’nin Geleceği
– Lisans Öncesi Eğitim, Mesleki Eğitime Yeterli Mi?
– Türkiye’de Değişen Teknik Eğitim Süreçleri
– Öğretim Görevlisi, Öğrenci İlişkisi
– Mühendislik Öğrencilerinin Eğitim Hayatlarındaki: Ücretsiz Staj, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Alandaki Kültürel Değişimleri, Fırsat Eşitsizikleri, Sisteme     Uyumlu, İnsana Uyumsuz Olmaları
– Bilim Adamı, Mühendislik Kavramları Arasında Sıkışmaları
– Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? (Politeknik Eğitim, Aktif Eğitim, Dünyadaki Eğitim

 

9) 3. Öğrenci Kurultayının bütün hazırlıklarının 2009-2010 Yürütme kurulu tarafından düzenlenmesi kararına varılmıştır.

 

10) TMMOB’a bağlı diğer öğrenci örgütlülükleri ile iletişimde bulunmak, ortak çalışmalar yapma kararına varılmıştır.

 

11) JMO odaları ve temsilciliklerine yürütme kurulu tarafından işleyiş ve yönetmeliklerinin bir kopyasının gönderilmesi kararına varılmıştır.

 

12) İlk Yürütme Kurulu Toplantı tarihi 30 ocak 2010 olarak belirlenmiştir

Kaynak: jeogenc.org