19 Eylül Direnişi: Geçmiş bir gün değil, bugüne ışık tutan bir mücadele – Politeknik
Spread the love

Otuz dokuz yıl önce bugün, 19 Eylül 1979’da, mühendisler, mimarlar ekomomik ve demokratik hakları için bir gün iş bıraktı.

Teoman Öztürk’ün başkan olduğu 24’üncü dönem TMMOB Yönetim Kurulu, 17 Eylül’de düzenlediği basın toplantısıyla üyelerini, tüm teknik elemanları 19 Eylül’de 1 günlük iş bırakma eylemine çağırmıştı.

Talepleri baskılara ve anti-demokratik uygulamalara son verilmesi ve sendikal hakların elde edilmesinin yanı sıra acilen insanca yaşayacak asgari ücretin belirlenmesi ve ücretlerin buna göre iyileştirilmesiydi.

Meslek örgütlerinin yaptığı çağrıyı mühendisler, mimarlar yanıtsız bırakmadı. 55 ilde, 740 işyerinde gerçekleşen iş bırakma eylemi yüz bini aşkın mühendis, mimar ve dayanışmayı büyütmek için yan yana gelen emekçinin katılımıyla gerçekleşti. 19 Eylül mühendislerin direniş günü oldu.

1979 yılında mühendislerin dile getirdiği talepler bugün daha yakıcı hissediliyor ve güncelliğini koruyor. Tam da bu yüzden “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” basitçe bir anma/kutlama günü değil, günümüze ışık tutan bir mücadeleyi bugün yeniden kurma görevini hatırlatıyor.

Hele de bu günlerde, ekonomik krizle eriyen ücretler, geçim derdi ve işsizlik kıskacıyla boğuşurken, insanca bir yaşam, iş güvencesi ve haklarımız için ses çıkarma zamanı. ‘Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz’ deme zamanı.

Tayyip Erdoğan kendi başkanlık rejimini inşa ederken, baskı, şiddet ve yargı sopası kol gezerken; sağlıklı ve güvenli çalışma talep eden 3. havalimanı işçilerini tutuklatanlara karşı dayanışmayı büyüterek emeğimizi, geleceğimizi savunma zamanı.

Birlikte güçlüyüz, biliyoruz. Emeğimiz, yaşamımız ve geleceğimiz için örgütlenebiliriz.

Bu umut ve çabayla tüm meslektaşlarımızın 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Politeknik


Spread the love