Mühendislerin isyanı 40 yaşında: Eşit, özgür, barış dolu bir yaşamı kuracağız
Spread the love

Bugün Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü.

40 yıl önce bugün 19 Eylül 1979’da, Türkiye’nin yüzüne umudun alışılmadık bir esintisi vurdu. 55 ilde, 740 işletmede, madenlerde, fabrikalarda, enerji santrallerinde, şantiyelerde, ofislerde yüz bini aşkın mühendis, mimar, şehir plancısı, teknik eleman, sağlıkçı, memur, işçi ve ücretli çalışan, mesai başında iş yerlerinde toplandı. İş bırakma eylemine teknik eğitim gören öğrenciler de katıldı. Mühendisler, mimarlar meslek örgütleri TMMOB’nin çağrısını okudu:

Grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı için, hayat pahalılığını, işsizliği, iş güvencesindeki ve ücretlerdeki belirsizlikleri, faşist saldırıları, baskıları protesto etmek için, 1 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz!

Mühendisler, mimarlar 19 Eylül’de eşdeğer işe eşit ücret, mühendislik hizmetlerinin standartlara kavuşturulması, söz konusu standartların ücretlere de uygulanması, teknik eleman çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik sorununun çözülmesi gibi birçok talebi dile getirdi, emek mücadelesine uzattıkları elleriyle saygınlık kazandı, ‘çalışanların ortak eylemi, ortak örgütlülüğü’nde önemli bir tarihsel adım ve deneyim olarak toplumsal hafızaya kazındı, unutulmadı.

Bizler de unutmadık. Bu sebeple de 19 Eylül’e anacağımız bir gün olarak bakmadık.

Kent ve doğa mücadelelerinin içinde ağacın, suyun, toprağın, kuşun, insanın sesi olduk. Enerjiden gıdaya, barınmadan ulaşıma tüm haklarımıza sağlıklı ve güvenli ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdik. Mesleki bilgimizi insanca yaşam mücadelesine kattık.

Emek mücadelesinin bileşeni olduğumuzu dile getirdik hep. İnsanca yaşayacak asgari ücret mücadelesinin peşini bırakmadık. Zorunlu BES dayatmasına ‘BES’ten Çık’ kampanyasıyla yanıt verdik. Kıdem tazminatına sahip çıkanlarla sokakta yan yanaydık.

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının dayanışması, örgütlülüğü, mücadelesi büyüdükçe eşit, özgür, barış dolu bir yaşam kurulacak, biliyoruz.

Emeğine, yaşamına, geleceğine sahip çıkanlarla birlikte güçleneceğiz.

Bütün mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü en içten dayanışma duygularımızla kutluyoruz.

Politeknik


Spread the love