Ziraat Mühendisleri Odası İşten Çıkarma Haberleri ile İlgili Açıklama Yaptı
Spread the love

Ziraat Mühendisleri Odası’nda işten çıkarılan Esra Demirkan’ın 4 Mart tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası önünde yaptığı basın açıklamasının haberi çeşitli basın organlarında yer aldıktan sonra Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından bir açıklama yayınlandı. Esra Demirkan’ın kamuoyunu yanıltıcı tutumlar sergilediği iddia edilen açıklamayı paylaşıyoruz.

 

4 Şubat 2010 tarihinden itibaren Oda’mızla ilişiği kesilen Esra DEMİRKAN’ın, kamuoyunda ODA’mızı yanlış tanıtıcı tutum ve davranışlara girdiğinin anlaşılması üzerine, işbu açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Esra DEMİRKAN, 26.06.1999 tarihinden 4 Şubat 2010 tarihine kadar, büro çalışanı olarak Oda’mızda görev yapmıştır. İmzalanan İş Sözleşmesi kapsamında, ilgili mevzuatın öngördüğü yasal güvence kapsamında çalışmasını sürdürmüştür. İşten çıkarıldığı dönemdeki geçerli brüt maaş ve sosyal yardımları ise şöyledir; 1.150 TL brüt maaş, ayda 50 adet otobüs bileti, yılda bir kez 150 TL giyim yardımı, yılda iki net maaş tutarında ikramiye, ayda 150 TL yemek bedeli yardımı, yılda iki kez 100’er TL bayram harçlığı, yıllık izinlerde 100 TL izin yardımı.

Sözü edilen Oda çalışanı, Ocak Ayı sonunda yıllık izin talebini Yönetime iletmiş; sürmekte olan Genel Kurul hazırlıkları nedeniyle artan iş temposu bağlamında, Genel Kurul öncesi izin talebinin karşılanamayacağı kendisine ifade edilmiştir. Bunun üzerine Oda çalışanı, izin verilmezse Rapor alacağını Oda II. Başkanı’na belirtmiştir. Bu bağlamda, 29.01.2010 tarihinde viziteye çıkarak Ankara’da bir poliklinikten beş gün rapor almış, raporunu Oda’ya ibraz etme gereği bile duymadan İstanbul’a gitmiş; kendisine telefonla ulaşıldığında ise, İstanbul’da olduğunu söyleyerek kızkardeşi aracılığıyla raporu Oda’ya fakslamıştır.

Bu tutumun, bir Oda çalışanı açısından kabul edilemez olduğu açıktır. İlgili mevzuat, yıllık izinlerin kullanımında iş yönetiminin iş planları uyarınca yapacağı belirlemeleri esas almaktadır. Hem bu asgari çalışma gereğine aykırı davranmak hem de tüm Oda yöneticileri ve arkadaşları çalışırken tatil yapmayı rapor aracılığıyla sağlamanın, Oda çalışanı tutumuyla bağdaşmadığı görülmüş; bu çerçevede Esra DEMİRKAN’ın işine son verilmiştir.

Alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Esra DEMİRKAN’a, kıdem tazminatı toplamı 18.478,07 TL ve ihbar tazminatı toplamı 2.711,50 TL olmak üzere toplam 21.189,50 TL ödeme yapılmıştır. Oda çalışanı, bu ödemeleri aldıktan sonra, sanki kendisine bir haksızlık yapılıyormuş gibi bir tutum geliştirme çabası içindedir.

Esra DEMİRKAN, hamile olduğunu ve kendisine mobbing uygulandığını iddia etmektedir. Sözü edilen Oda çalışanı, 2001 yılındaki ilk hamileliğinde, tıpkı doğum yapan diğer tüm kadın çalışanlarımızda olduğu gibi, hamilelikten doğan yasal tüm izinlerini, eksiksiz olarak uygulamıştır. Bundan daha doğal hiçbir şey yoktur, olamaz.

Buna karşın hiçbir çalışan, çalıştığı kurumun iş yoğunluğuna aldırmaksızın, dilediği gibi izin kullanamaz. Çalışmasına ihtiyaç duyulduğu için izin verilmediğinde ise, açıkça belirterek keyfi rapor alamaz, raporunu ibraz etmeden, rapor aldığı şehrin dışına çıkamaz.

Oda’mızda çalıştığı yaklaşık 11 yıllık süre boyunca yalnızca iyi davranış ilkelerine ve tutumlarına muhatap olan Esra DEMİRKAN’ın, bugün kendisine mobbing uygulandığını iddia etmesi ise bir iftiradan ibaret olup, bu haksız ithamın gereği yasal yollara ODA’mız tarafından başvurulacaktır.

Önemsediğimiz bu konu hakkında bilgilendirme yapmayı gerekli ve yararlı gördük.

Saygılarımızla,

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU


Spread the love