TOKİ’yi “Konut Yığını” Mantığından Mardin’in Taşı da Kurtaramayacak! – Dilek Öztürk

Taklidin de iyisi vardır ya, hani takdir edilir. Aslına sadık yapılır, ayırt edemezsiniz… TOKİ de tarihi Mardin evlerini yeniden inşa ederek bunu yapmaya çalışıyor olabilir. Yüzyıllar önce, bu bölgede konuşlanmış olan tarihi kent merkezinde, yeniden bir inşa süreci başlatıyor. Bu, aslında pek de beklenmedik bir şey değil. Son zamanlarda kent çeperlerinden merkezlere yönelen ve tarihi de yanına katarak yaptıklarına kılıf hazırlayan ülkenin en büyük ve önemli toplu konut birliği, bu sefer Mardin’de! Tek tip konut projesi ve yığınlar halinde büyüyen “toplu” konut mantığını Mardin’in taşı da kurtaramayacak… 


TOKİ’nin Mardin’de uygulamayı planladığı “Mardin Evleri” Projesi

Bir kutlama edasıyla başlattıkları kampanyanın ihalesi 1 Haziran 2010’da gerçekleşti. Projenin, Mardin Nur mahallesi “sit alanı” içinde, toplam 210 dönümlük bir alanda uygulanması bekleniyor. TOKİ bu “sit alanı” içinde toplam 1440 yeni bina inşa edecek. Tabii ki Mardin’in yöresel mimari özelliklerini de yansıtarak… Türkiye’de mimari karakteri bakımından kendine has özellikler taşıyan bu bölgede, tarihi dokuya uyumsuz binaların bir kısmı yıkılacak. TOKİ, Mardin Valiliği ve Mardin Belediyesi tarafından imzalanan “Mardin Kentsel Yenileme ve Restorasyon Projesi” kapsamında ortak bir komisyon kuruldu. Belediye, bu yenileme ve restorasyon projesinin ortağı olarak TOKİ’yi seçti. Bölgede toplam 4.760 adet yapı bulunuyor. Yapılan tespit ve incelemelerden sonra, 570 binanın tamamen, 860 binanın ise bir bölümünün yıkılmasına karar verildi.

“Güvence ve Kalitesiyle Taşa Oyulmuş, Güneşle Dokunmuş Mardin’in Gelişen Çağdaş Yüzü”


Olimpiyat Stadı biçiminde yerleşen komşuluk ünitesi, birbirinin aynısı bina ve pasellerden ve ortasında bulunan büyük toplanma alanı mantığındaki bir meydandan oluşuyor

Bu slogan, Mardin evleri kampanyasında kullanılıyor. Herşey ne kadar olumlu ve güzel değil mi? Mardin’in de bir çağdaş yüzü olmalı illa ki ve bu yüz de bu şekilde yapılmalı…

Bu proje alanına ek bir proje daha geliştirildi. Yine TOKİ’nin desteğiyle, Mardin Merkez Ensar, Saraçoğlu ve Evren mahallelerinde de kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Bu bölgede, halkın da yaşam biçimi ve günlük alışkanlıkları göz önünde bulundurularak konut tipleri tasarlandı. Bu konutlar da tabii ki Mardin’in mimari özelliklerin uygun olarak, Mardin taşı ile yapılacak.


Mardin Evleri’nin gelecek tasviri… Herşey temiz ve yeni…

Proje Mardin’in taşı, evi gibi unsurlarını bu kadar ön plana çıkararak, aslında radikal hiçbir şey yapılmayacağını savunurken, bir yandan ortaya çıkan gelecek modellerine baktığımıza, biz Mardin’le ilgili hiçbir şey göremedik. Proje arazisi bize Mardin’i anımsatmıyor. Yemyeşil bir ovanın içine yerleştirilmiş, formu olimpiyat stadını andıran, oval biçimli bir ring üzerine serpiştirilmiş evler ve ortada gereksiz büyüklükte bir meydan. Nerede olduğumuzu anımsatacak bir öğe, nirengi yok. “Her şey tertemiz, caddeler geniş, araç trafiğine açık, herkes işadamı, işkadını, ellerinde bilgisayar çantaları, jeeplerine doğru gidiyorlar,” görselleri, Mardin’in otantik özellikleri ve oradaki halkın günlük alışkanlıkları, hayat akışlarıyla uzaktan yakından ilgisi yok.

Hayat akışı bir yana, Mardin’in kentsel formu ile de bir ilgisi yok. Mardin, eski bir şehir. Organik bir plana sahip. Sokaklar, daralıp genişliyor, bina girişleri döneminde insan ihtiyaçlarına göre oluşmuş. Bu şekilde gelişmiş bir kente, böyle yapay bir form ve kare kare parseller, geleceğin olmamasını istediğimiz bir ütopyasına benziyor ancak.


Konut alanının ortasında bulunan taştan yapılmış meydan

TOKİ, İstanbul’da gerçekleştirdiği “tek tip” konut projeleri, “sosyal konut” diye tanımladıkları yüksek, dar cepheli, hepsi birbirine benzeyen konut yığınları ile ilgili eleştiriliyor. Yalnız, gerçekleştirmeyi düşündükleri “Mardin’in gelişen çağdaş yüzü” olarak adlandırıkları, ama bir yandan da Mardin’in tarihi mimari özelliklerini korumakta ısrarlı oldukları projeleri, fiziksel ve düşünsel anlamda, Taşoluk’taki konut yığınından hiçbir fark arz etmiyor. Ortasında, taştan yapılmış çok büyük bir meydan ve meydana açılan sokakların aksında gelişen tek tip konutlar.

50 konutlu “Mardin Evi” projesinde, sosyal donatı alanı olarak bir adet ticari tesis ve bir adet dini tesis alanı bulunuyor. Herkesin evinin, bahçesinin, parsel biçiminin tıpatıp aynı olduğu proje, kendine has özellikleriyle anılan Mardin’e hiç yakışmıyor.

Orijinal mimari, her şekilde taklid edilmeye çalışılınca, bu gibi örnekler karşımıza çıkıyor. Tarihi kent merkezlerinde görmeye alışık olduğumuz yapılaşma biçimini, illa ki modern ve çağdaş olsun diye yeniden yapmak ve bunda ısrar etmek, sonucunda bizi daha başka şeyleri tartışmaya yöneltiyor.

3 Haziran 2010

Arkitera