Coşkusuz Genel Kurul İstatistiklere de Yansıdı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu ve seçimine dair delege katılım istatistikleri yayınlandı.TMMOB web sitesinde yayınlanan istatistikler Genel Kurula katılımın geçen yılın gerisine düştüğünü gösteriyor.

TMMOB’nin 2008’de yapılan 40. Genel Kuruluna katılım % 68 iken son Genel Kurula katılım % 62’e düşmüş durumda. Yani 2008’deki 1600 delegenin 1093 tanesi Genel Kurula katılırken, 2010’da delege sayısı 1761’e çıkarken katılıcı sayısı 1084’e gerilemiş.

Karşılaştırmalı Genel Kurul İstatistikleri
40. ve 41. Genel Kurulların karşılaştırmalı katılım istatistikleri şu şekilde:

Dikkat Çeken 3 Oda: Gemi MO, JFMO ve Çevre MO
Karşılaştırmalı liste incelendiğinde 3 Oda’nın Genel Kurul katılımında trajik bir düşüş olduğu dikkat çekiyor.
Bunlardan Gemi MO ve Jeofizik MO‘da son Genel Kurulda sağcıların çoğunlukta olduğu liste ağırlık kazanmış, TMMOB delegasyonlarını da bu gerici-faşist topluluk belirlemişti.
Çevre Mühendisleri Odası‘nda ise Oda’da uzun dönemdir yönetimde olan sol anlayış kaybetmiş yerine liberal bir duruşun egemen olduğu liste kazanmıştı.

politeknik.org.tr