TMMOB Özelleştirmeleri Sorguluyor

TMMOB, Türkiye genelinde özelleştirmelerin sorgulanması ve toplu bilanço çıkarılmasını sağlamak amacıyla cumartesi günü “TMMOB Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu”nun üçüncüsünü yapıyor.

TMMOB, bu sempozyumda emek örgütlerinin üyeleri, uzmanlar ve bilim insanlarınca Türkiye’de özelleştirme gerçeğinin geldiği noktayı irdeleyecek. “TMMOB Türkiye’de Özelleştir(me) Gerçeği III Sempozyum”u Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Sempozyum’un açılışı konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yapacak. Sempozyumda, Türkiye’de ve dünyada yaşanan özelleştirmelerin genel değerlendirmesini Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof.Dr. Bilsay Kuruç, yapacak. “Yaşanan küresel ekonomik kriz karşısında yeniden kamu girişimciliğini” iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman başta olmak üzere akademisyenler ele alacak.

Özelleştirmelerin sonuçları ve toplumsal yansımaları konusunda Kişisel Gelişim Merkezi’nden (KİGEM) Ayla Yılmaz, DİSK Araştırma Uzmanı Erhan Bilgin, KESK adına Erdal Apaçık, Türk Tabipler Birliği (TTB) adına Doç. Dr. Kayıhan Pala, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker Ertem konuşma yapacak.