TMMOB: ” Çevre Mühendisleri Odamızı Kimse Susturamaz”
Spread the love

07 Mayıs 2011 tarihinde Eti Gümüş A.Ş.‘nin Kütahya‘da bulunan maden işletmesindeki atık depolama barajının kısmen yıkılması üzerine kamuoyu ile paylaşılan teknik görüşleri gerekçe gösterilerek işletmeci şirket tarafından mesnetsiz iddialar ile Çevre Mühendisleri Odamıza tazminat davası açılmış ve bundan sonra da konu ile ilgili yapacağı basın açıklamalarının durdurulması istenmiştir.

Çevre Mühendisleri Odamızın görevleri ve sorumlulukları arasında, ülkemizde başta çevre sorunları olmak üzere kendi meslek alanı ile ilgili bilimsel bilginin toplumla buluşturulması, kamuoyunun sorunlara karşı bilgilendirilmesi ve yetkililerin sorunların çözümü için önlem almasına yönelik uyarılarda bulunmak da vardır.

Odamız, Kütahya‘da oluşan çevre sorunu ile ilgili görevini yerine getirmiş, kamuoyunu bilgilendirmiş, uzmanları, üyeleri ve akademisyenleri ile sorunlara çözüm aramış ve kamuoyunu aydınlatan açıklamalarda bulunmuştur. Odamız bu olaya ilişkin olarak, sorumluluklarının bilincinde görevini sürdürmeye devam edecektir.

Herkes bilsin;

TMMOB‘nin, Birliğimize bağlı Odalarımızın, şüphesiz Çevre Mühendisleri Odamızın; ülke, kamu ve toplumun zararına konularda kamuoyunu bilgilendirme görevleri hiçbir şekilde ve hiç kimse tarafından durdurulamayacaktır.

Odalarımızın bu yöndeki çalışmalarına yönelik rant çevrelerinin bazen bir Odamıza, bazen Birliğimize yönelik tahammülsüz açıklamaları ve saldırıları bizlerin bu sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirmemize asla engel olamayacaktır.

TMMOB ve bağlı Odaları varlık nedenleri olan, toplumu bilgilendirme ve bilimsel bilgiyi halk ile buluşturma görevine yılmadan devam edecektir.

TMMOB ve bağlı Odaları, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını savunmak amacıyla meslek alanlarından hareketle, bütün sömürü ve usulsüzlüklerin karşısında halkımıza doğru bilgiyi ulaştırmayı her zaman sürdürecektir.

Çevre Mühendisleri Odamızın aleyhine her türlü girişime karşı, TMMOB örgütlü gücü ile karşılık verecektir.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Spread the love