TMMOB 2023 yılı asgari ücretini güncellemelidir!

Zamlar, enflasyon, yükselen dolar kuru ve eriyen maaşlar derken asgari ücret yıl ortasında yeniden gündemde. 2023 yılı asgari ücretinin güncellenmesi görüşmeleri başladı.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının 2023 yılı asgari ücretinin de güncellenmesi gerekiyor. Ucuz emek politikalarından yoğunlukla etkilenen mühendis, mimar, şehir plancılarının geçinebilecek, yaşayabilecek ücret talebi, güvenceli çalışma yaşamı için önemini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. TMMOB’ye bu noktada görev düşüyor:

  • TMMOB Yönetim Kurulu 2023 yılı mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretini güncellemelidir.
  • TMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek odaları üyelerinin, mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretini hayata geçirmek üzere harekete geçmeli, yasa ve yetkisinden aldığı güçle bir program oluşturmalıdır.

İş kaygısı, geçinebilecek maaş kaygısı, gelecek kaygısı yan yana gelme, dayanışma ve mücadele ihtiyacını hissettiriyor. Böylesi bir atmosferde atılacak her adım kaygıların silikleşebileceği umutlu bir ortam yaratabilir.

Politeknik