TMMOB 2023 yılı mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretini belirledi

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 2023 yılı asgari ücretini brüt 17 bin beş yüz TL belirledi. Belirlenen ücret yaşam koşullarının ve beklentilerin altında kaldı.

TMMOB Yönetim Kurulu mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 2023 yılı asgari ücretini brüt 17.500 TL belirledi. Belirlenen ücret aylık yaklaşık 13.380 TL*’ye karşılık geliyor.

Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü, TMMOB beklentileri karşılamadı

Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü tespitini mühendisler, mimarlar doğrudan deneyimleyerek yaşarken, bu tespit emek alanında yapılan araştırmaların sonuçlarına da yansıyor. DİSK’in açıklamasına göre Türkiye’de işçilerin %50’si asgari ücret civarında maaşlarla çalışıyor. Bu durum iktidarın emeği ucuzlatmak üzere sürdürdüğü planlı programın bir sonucu. Asgari ücretin bu sonucu göz önünde bulundurarak tespit edilmesi gerekiyor. TMMOB’nin 2023 yılı için belirlediği asgari ücret bu sonucu görmeden, hesaba katmadan belirlenen, beklentileri karşılamayan bir ücret.

DİSK’in asgari ücret talebinin altında kaldı

DİSK her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretle ilgili çalışmalar yaptı. Yalnızca asgari ücret bedelinin açıklanmasıyla sınırlı kalmayan bu çalışmalarla, asgari ücretin ortalama ücrete dönüşmesi, yüksek enflasyonla eriyen maaşlar ve adaletsiz vergi sistemini bir arada değerlendiren DİSK asgari ücret talebini net 13.200 TL açıklamış, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda dört kez güncelleme talep etmişti. TMMOB’nin belirlediği 2023 yılı asgari ücreti bu taleplerin de gerisinde.

Mühendisler, mimarlar 18 bin TL ve üzeri demişti

Politeknik’in 2023 yılı asgari ücreti anketinin sonuçlarına göre mühendisler, mimarlar, plancılar %51 oranla asgari ücret için 18.000 TL ve üzerinde olmalı demişti. TMMOB belirlediği 2023 yılı asgari ücretiyle bu beklentiyi de karşılamadı, mühendislerin, mimarların, plancıların değersizleştirilen emeğini bir kez daha gör(e)medi.

Mühendisler, mimarlar, plancılar 2023 yılı asgari ücret talebini belirledi

Belirlemek yetmiyor, uygulatmak gerek

Emeğin ucuzlaması, yüksek enflasyonla her geçen gün eriyen maaşlar mühendislerin, mimarların, plancıların TMMOB’den beklentilerini giderek arttırıyor. TMMOB belirlenen asgari ücretin hayata geçirilmesi için çalışma yapmaması sebebiyle eleştiriliyor. TMMOB’nin 2023 yılı için belirlediği ücret bu haklı eleştirilere bir kez daha kulaklarını tıkadığını gösterir nitelikte.

politeknik.org.tr

*Hesaplama 2023 yılı vergi düzenlemesi belli olduktan sonra güncellenmiştir.