Soma Davası’nda 21’inci duruşma: Savcı mütalaasını verdi, katliamda ‘kasıt yok’ dedi
Spread the love

Soma Katliamı Davası’nın 21’inci duruşması tamamlandı. Savcı, Soma Holding Yönetim Kurulu ve tutuklu bulunan sanıkların bilinçli taksir, TKİ kontrol mühendislerinin taksir ile cezalandırılmasını, 33 sanık hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Soma’da 5’I mühendis 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamının davasında 21’inci duruşma 27 Mayıs’ta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Soma A.Ş patronu Can Gürkan’ın katliamdaki sorumluluğunu yok saymak üzere “sabotaj” iddiası üzerine 14 ay önce başlatılan soruşturma dosyası nedeniyle yaklaşık bir yıldır savcı mütalaasının beklendiği davada, Gürkan’ın iddialarının dayanaksız olduğu mahkemece ilan edildi. Savcının da mütalaasını açıkladı davada Soma Holding Yönetim Kurulu ve tutuklu bulunan 4’ü mühendis 5 sanığın bilinçli taksir, TKİ kontrol mühendislerinin taksir ile cezalandırılmasını, 34 sanık hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sıcaklığın artması, havalandırma eksiklikleri gibi teknik verilerin ocakta yaşanacak olumsuz durumları işaret etmesine rağmen üretime devam eden Soma A.Ş yöneticilerinin kasıtla yargılanması talebine rağmen savcı, sanıkların, olursa olsun kastı ile hareket ederek 301 kişinin ölümünü bilerek ve isteyerek hareket etmelerinin “hayatın olağan akışına aykırı olduğundan” dolayı olası kastın oluşmadığını ifade etti.

Savcılık mütalaasında şöyle dedi ifadeler yer aldı:
Park Teknik döneminde üretime başlandıktan sonra, öngörülmeyen sorunlar nedeniyle belirtilen üretimin yapılamadığı, bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve bu nedenle üretimin durduğu anlaşılmıştır. İşletmenin devredildiği sırada ocakta var olan sorunların işverenlik tarafından bilindiği ve ölüm ve yaralamalarla madendeki sorunlar arasında illiyet bağı olduğu anlaşılmıştır. İşverenlik tarafından ocaktaki sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin TKİ’ye plan ve projeler sunulmasına rağmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle bu projeler uygulanmamıştır. En fazla işçinin çalıştığı ve yangın riskinin en yüksek olduğu S panosunun üretime uygun olmamasına rağmen işverenlik tarafından bu bölgede işçi çalıştırılmaya devam edilmiştir.

Soma Holding patronu Alp Gürkan’a tutuklama talebi
Davaya madenci yakını avukatlarıyla talebiyle dahil edilen Soma Holding patronu Alp Gürkan’ın tutuklanmasını isteyen savcı, Gürkan ve YK üyeleri Hayri Kebapçılar ve Mustafa Yiğit’in bilinçli taksirle cezalandırılmasını istedi. Madeni denetlemekle yüküm olmalarına rağmen davaya dahil edilmeyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bürokratları yine davaya konu edilmedi.

Savcılık mütaalasında talep edilen cezalar:

– Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar ve Mustafa Yiğit ile tutuklu sanıklardan Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın bilinçli taksir düzeyinde sorumluluklarının bulunduğundan bahisle TCK’nın 85/2, 22/3 maddeleri gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINI, sanıkların alacakları ceza miktarları itibariyle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutuklu sanıkların HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI, tutuksuz sanıkların cezalandırmaları cihetine gidilirse tayin edilecek ceza miktarı dikkate alınmak kaydıyla hükümle birlikte tutuklanmalarını,
– Teknik nezaretçi olan Ertan ERSOY, daimi nezaretçiler Mehmet EREZ, Hilmi KARAKOÇ ve Hüseyin ALKAN ile kontrol başmühendisi olan Adem ORMANOĞLU ve Efkan KURT’unTCK’nın 85/2 maddesi gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINI, tutuklu sanık Ertan ERSOY’un tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYESİNİ,
– Acil Durum Yöneticisi olan sanık Haluk EVİNÇ’inTCK’nın 85/2 maddesi gereğince CEZALANDIRILMASINI,
– İş güvenliği amiri ve uzmanı olarak görev yapan sanıklardan üç vardiya amiri Mehmet Ali Günay ÇELİK, vardiya amirleri Yasin KURNAZ ve Hilmi KAZIK ile eğitim mühendisi Murat BODUR’unTCK’nın 85/2 maddesi gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINI,
– Geri kalan 34 sanığın BERAATİ

Soma Davası’nda 4’ü mühendis 5 tutuklu, 31’i mühendis 46 tutuksuz olmak üzere 51 sanık yargılanıyor.

Kaynak: Politeknik, toplumsalhukuk.net


Spread the love