Ücretli çalışan, işsiz olan, krizle beraber çalışma koşulları zorlaşan veya işsizleşen mühendis, mimar ve plancıların kurultayı yaklaşıyor.

Farklı disiplinlerde ve sektörlerde çalışan ya da işsiz meslektaşlarımızın,

  • öznel sorunlarının açığa çıkacağı;
  •  sorunların çözümüne dönük taleplerin üretileceği;
  •  talepler etrafında TMMOB örgütlülüğünün alacağı sorumluluklarının tartışılacağı;

olanaklar sunan kurultay, büyük bir önem taşımaktadır. Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizle beraber bu önem artmıştır.

Bugün güvenli bir gelecek ve güvenceli iş talebinin her zamankinden daha fazla yükseltileceği bir dönemden geçmekteyiz. Bu kapsamda sendikal örgütlülüğün güncelliği, yakıcı bir biçimde hissediliyor. Kurultay da böyle bir dönemde sendikal örgütlülüğün mühendis, mimar ve plancılar açısından tartışılacağı bir zemin sunmaktadır.

TMMOB ve bağlı birimlerinde, yönetim kademelerinden, komisyonlara kadar ücretli çalışan ya da işsiz olan mühendis, mimar ve plancıların çeşitli sebeplerle yer almayışı-alamayışı bugün TMMOB için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle kurultay, TMMOB örgütlülüğünü güçlendirebilecek ve TMMOB’ye bağlı birimlerdeki üyelerin çok büyük oranını oluşturan ücretli veya işsiz kesimle dayanışmayı büyütecek olanaklar da taşımaktadır.

Kurultay hazırlık süreci boyunca yapılacak etkinliklerin ve yerel kurultayların katılımı arttıracak ve somut kararların oluşabileceği bir biçimde örgütlenmesi önemlidir. İstanbul, Ankara, İzmit, Zonguldak, Bursa, İzmir, Samsun, Adana, Diyarbakır illerinde yapılacak yerel kurultaylara çevre illerden yapılacak katılım, hem kurultayın hazırlık sürecini zenginleştirecek hem de hazırlık çalışmalarını dokuz ille sınırlandırmayacaktır.

14-15 Kasım 2009 tarihlerinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleştirilecek olan TMMOB Ücretli – İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı yaklaşırken, konuyla ilgili tüm kesimleri ve Kurultay’ın ana unsurları olan ücretli veya işsiz meslektaşlarımızı, mesleğimize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için görev başına çağırıyoruz