Küba’da Biyoteknolojinin Babası Che Guevera
Spread the love

Küba Devrimi’nin 1959 yılından beri bilim alanındaki çalışmaları, ulusal gelişim stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 1964 yılında Şeker Kamışı Yan Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nün (ICIDCA) çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantıda, Komutan Ernesto Che Guevara, bugünkü biyoteknolojinin temellerini oluşturan yapıyı ortaya koymuştu.

1961 yılında Sanayi Bakanlığı görevine atandıktan sonra Che, çeşitli araştırma merkezleri kurma düşüncesindeydi. Bunlardan özellikle şeker kamışı yan ürünlerinin geliştirilmesi üzerinde durmuştur. Che’nin bu görüşleri ICIDCA’nın 45’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla 23 Mayıs tarihinde yayınlanan raporda yer almıştır. Che, kurulan merkezin hedeflerini vurgulamış ve bugün ikinci nesil diye adlandırabileceğimiz teknolojiye duyulacak ihtiyacı önceden kestirebilmişti.

Che Sanayi BakanıykenChe, ICIDCA’nın geleceğini yaşadığı zamandan kestirebilmiştir. Bugün bu ve diğer enstitülerde sağlanan başarılar, onun düşüncelerinin bir ürünüdür. Che o dönem yaptığı bir konuşmasında, “Ülkemizin kültürel ortamından beslenen ve kendi ham maddlerimizin kullanımıyla geliştirdiğimiz teknolojimizi daha da ilerletmeliyiz.” demiştir.

Che Guevera sadece bugünün biyoteknoloji araştırmalarını öngörmekle kalmadı, aynı zamanda şeker kamışı yan ürünlerinin şeker kadar önemli bir yer kaplayacağını da önceden kestirdi. 45 yıl boyunca ICIDCA tarım sanayisinin gelişmesinde kritik katkılarda bulundu. Önemli bilimsel başarılara imza atan ICIDCA, bilgi transferinin oluşmasını sağlarken, gelişim stratejileri ve bilgisayar modelleri oluşturdu.

Şeker kamışı enerji veren bir besindir. İnsanlar tarafından doğrudan tüketilmekte yada hayvanlara yem olarak verilerek yada enerji ve protein içeren besinler haline dönüştürülerek tüketilmektedir. Biyoteknoloji kullanımıyla, şeker kamışı yan ürünleri hayvan besini olarak değerlendirilebilmektedir.

Merkez aynı zamanda, tarımda ürün miktarını arttırma amacıyla kullanılan katkı ve destek maddeleri üzerinde de çalışma yürütmektedir.

Kaynak: Prensa Latina


Spread the love