Jeoloji Mühendisinin Hukuk Savaşında Kazanım

Lösemi olan kızı Esin’in tedavi sürecinde kullandığı yasal izin ve sağlık raporlarının performansını düşürdüğü ileri sürülerek, İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.)  firmasından 19 Mart 2008 tarihinde çıkartılan Ahmet Hikmet Köse’nin hukuk savaşı devam ediyor. Köse İZAYDAŞ’a karşı ikinci davayı da kazandı. Köse’nin ayrıca açtığı iki dava ise yargı sürecinde.

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin kuruluşlarından olan İzaydaş’ta 10 yılı aşkın süre çalışan Jeoloji Yüksek Mühendisi Köse, SSK üst yönetiminin yurtdışında yapılması gereken tedaviyi engellemesi üzerine kızı Esin için uzun bir hukuk mücadelesi başlatmış ve bu süreçte yasal izin ve sağlık raporları kullanmıştı.

 

İZAYDAŞ Tazminat Miktarına  İtiraz Etmişti
 
Ahmet H. Köse`nin kazandığı “İşe İade Davası”nın Yargıtay tarafından da onaylanmasının ardından, İZAYDAŞ`ın süresi içinde cevap vermemesi nedeniyle, icra işlemi başlatılmıştı. İZAYDAŞ`ın  icra miktarına itiraz etmesiyle açılan davada, 18 Haziran 2009 tarihinde itirazın reddine karar verildi. Bu karar doğrultusunda İZAYDAŞ, Ahmet H. Köse`ye 18.000 TL dolayında “işe almama tazminatı” ödeyecek.
 
SSK üst yönetiminin yurtdışında yapılması gereken “Kemik İliği Nakli” ni engellemesi nedeniyle Lösemi olan kızının tedavi sürecinde kullandığı yasal izin ve raporların performansını düşürdüğü öne sürülerek, 10 yılı aşkın süredir çalıştığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`ne bağlı İZAYDAŞ firmasından Mart 2008 tarihinde çıkartılan Ahmet H. Köse; “İşe İade Davası”nın ardından açtığı ikinci davayı da kazandı.
 
Son kararın ardından Ahmet H. Köse; “mahkemenin belirlediği ve ödenmesine hükmettiği tazminatın vakit geçirmeksizin ödenmesini bekliyoruz. Umarım bir yılı aşkın süredir yaşadığımız geciktirilmelerle yeniden karşılaşmayız” dedi.

 

İki Ayrı Dava Daha Var
 
2004 yerel seçimlerinde AKP’nin belediyede işbaşına gelmesinin ardında, İZAYDAŞ yönetimi de değişmişti. Ahmet H. Köse, değişik defalar ücretini düşürmesi ve İZAYDAŞ`tan ayrılmasını sağlamaya yönelik psikolojik  yıldırma (Mobbing) uygulamaları nedeniyle iki ayrı dava daha açmıştı. Ücretinin düşürülmesi nedeniyle açtığı dava 21 Temmuz 2009 tarihinde Kocaeli 1.ci İş Mahkemesi`nde; Kocaeli`nde ilk kez açılan “Mobbing” davası ise, 23 Temmuz 2009 tarihinde Kocaeli 4.cü İş Mahkemesi`nde görülecek