İstanbul’da Özel Sektör Çalışanı ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Toplantısı Yapıldı
Spread the love

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı İstanbul hazırlık çalışmaları kapsamında Özel Sektör Çalışanı ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Toplantısı yapıldı.


26 Eylül Cumartesi  günü Yıldız Teknik Üniversitesi  Oditoryum’da, 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen toplantıya 120 kişi katıldı.
Toplantı, Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan Karaçay’ın açılış konuşmasıyla başladı.  İlk oturumda TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla 2004-2006 yılları arasında yapılan ve sonuçları 2009 yılında raporlaştırılan “Türkiye’de Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Profili” araştırması nın sunumu yapıldı. Profil Çalışma Grubu adına Kaya Güvenç ve Ahmet Alpay Dikmen’nin yaptığı sunumun ardından soru cevap bölümüyle ilk oturuma son verildi.

Toplantının ikinci oturumu forum şeklinde gerçekleşti.  Katılımcılar çalışma yaşamlarına dönük sorunlarını dile getiren, sorunların giderilmesine dönük çözüm önerileri sunan konuşmalar yaptılar. Yapılan konuşmalarda TMMOB’nin bugünkü durumu ve yapması gerekenlerde vurgulandı.

20 kişinin söz aldığı toplantıda TMMOB işyeri temsilcilikleri ve bölge temsilcilikleri oluşturulması, TMMOB’nin mühendisler için asgari ücret belirleyerek baskı oluşturması, iş sözleşmerinde TMMOB’nin taraf olması, haksız yere işten çıkarılan mühendis, mimar ve şehir plancıları için TMMOB’de dayanışma fonu oluşturulması, mühendis, mimar ve plancıların sendikalaşması ve bu doğrultuda öncelikli olarak TMMOB’nin bünyesinde çalışan teknik görevlilerin sendikalılaşması önerileri öne çıktı. Haftalık 35 saatlik çalışma süresi mücadelesi de sıkça dile getirilen konular arasında yer aldı. İşsizlik konusu, kamusal denetim vurgusu yapılarak yerel yönetimlerde mühendis, mimar ve şehir plancıları istihdamı zorlayacak bir mücadele ile çözülebileceği önerisiyle dile getirildi. Ayrıca haftalık 35 saat çalışma süresi mücadelesinin, işsizliğin azalmasında büyük etken olacağı kaydedildi. İşsizlik fonunda herkesin, insanca yaşayabileceği bir bçimde yararlanması da dile getirildi.

Toplantının sonunda 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin bir günlük iş bırakma eyleminin 30. yıldönümü için kendisi de mühendis olan Yusuf başaran eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirildi.

 

 

politeknik.org.tr


Spread the love