İBB Martı Projesi’ni iptal etti, geriye beton yığını kaldı: Kamu zararı ne olacak?
Spread the love

Kabataş Martı Projesi, Kabataş Fındıklı sahili yok edildikten ve deniz betonla doldurulduktan sonra iptal edildi. Projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, sorularımız üzerine Martı şeklindeki iskele, yeraltı karayolu tünelleri ve yeraltı galerileri kısımlarının iptal edildiğini, peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını belirtti. Bilim insanlarının ve meslek insanlarının uyarılarına, İstanbul halkının tepkilerine rağmen projede ısrar eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi geriye doldurulmuş bir Boğaz, tahrip edilmiş bir sahil ve devasa beton alan bıraktı. Kamu zararının hesabını kimin vereceği ise meçhul.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Kabataş Transfer Merkezi’ olarak sunduğu ve denize dolgu, kıyı çizgisine martı şeklinde yapı ve alt galeriler, Dolmabahçe-Fındıklı kara ulaşım trafiği beton dalış tünelleri içeren Kabataş Martı Projesi’ni, imalatının 2’nci yılında denize yapılan beton iskelelerin ardından iptal etti. Fındıklı Parkı’nda bulunan proje tanıtım ofisindeki İBB görevlisinin verdiği bilgiye göre iskele inşaatı sonrası yapılacak peyzaj çalışmaların ardından Kabataş Meydanı kullanıma açılacak.

İBB, ulaşım projesi adı altında her türlü bilimsel veriyi yok sayarak başlattığı, kamu yararı taşımayan, güvenli olmayan, kent dokusuna ve siluetine zarar veren projede, bilim insanları ve aralarında Politeknik üyelerinin de bulunduğu meslek insanları tarafından yapılan uyarıları yok saydı. Dönemin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ‘ustalık dönemi eserim’ diyerek seçim reklamı yaptığı projeye milyonlarca TL’lik kamu harcaması yapıldı, halkın parası çöpe gitti. Projeye danışmanlık yapan, vereceği zararlara rağmen projeyi meşrulaştıran, mesleki sorumluluklarına sahip çıkmayan mühendisler, mimarlar da suça ortak oldu.

MADDE MADDE MARTI PROJESİ’YLE KABATAŞ TALANI – POLİTEKNİK

POLİTEKNİK MODELLEDİ: MARTI PROJESİ KABATAŞ’I NE HALE GETİRİR?

Kabataş betona boğuldu, kamunun zararını kim ödeyecek?
Proje başladığından bugüne Kabataş’ta deniz dolgusu yapılarak ve kıyı tahrip edilerek beton iskeleler yapıldı. Kabataş kıyısına geri dönüşü olmayan zararlar verildi. 2 yıl, halkın ulaşım hakkı gasp edildi. Hafriyat çalışmaları yapıldı, imalat sürecinde binlerce metreküp beton kullanıldı. Projenin reklam çalışmaları için binlerce TL’lik harcamalar yapıldı. Kabataş betona boğuldu, bilim insanları ve meslek insanları haklı çıktı. Projede ısrar eden İBB kamuyu zarara uğrattı.

Projenin ‘mimar’ı Hakan Kıran projeye karşı çıkanlara dava açmıştı
Proje mimarı Hakan Kıran, projenin yaratacağı sorunları dile getiren, Kabataş’a ve İstanbul’a vereceği zararları anlatan, mesleki sorumluluk hatırlatması yapan, projeyi eleştiren ve durdurmak için mücadele eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı. Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş’in beraat ettiği İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi’nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran’ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtmişti.

KABATAŞ’IN BETON MARTISININ ‘MİMARI’

KABATAŞ PROJESİNE ‘BETON MARTI’ DİYENLER YARGILANIYOR

KABATAŞ BETON MARTIDA GEREKÇELİ KARAR: ‘PROJE HERKESİ İLGİLENDİRİR, MİMARI ELEŞTİRİLERE KATLANMALI’

politeknik.org.tr


Spread the love