Madde madde Martı Projesi’yle Kabataş talanı – Politeknik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi için 28 Temmuz’dan itibaren iskelenin kapatılacağını ilan etti. ‘Kabataş Transfer Merkezi’ olarak sunulan Martı Projesi denize dolgu, kıyı çizgisine martı şeklinde yapı öngörüyor. Dolmabahçe-Fındıklı kara ulaşım trafiği beton dalış tünelleriyle yeraltına alınıyor. Kabataş’a 83 bin metrekarelik beton bir meydan yapılıyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında allayıp pulladığı, Kadir Topbaş’ın ‘ustalık’ eseri olarak tariflediği proje hakkında sarfedilen gerekçeler ne kadar doğru?

Kabataş Martı Projesi’nin teknik gerçekleri:

Kabataş ulaşım ağı içerisinde iskelelerin yenilenmesi için denizin doldurulmasına ihtiyaç yok. Kabataş iskelelerinde kapasite aşımı söz konusu değildir, mevcut iskelelerin rehabilitasyonu, Kabataş’ta daha etkin bir ulaşım ağı için yeterlidir.

– Mevcut yapıların yanaşması öngörülen deniz ulaştırma araçlarına uygunluğu yapısal açıdan irdelenmeli, gerekirse güçlendirme yapılmalıdır ancak Kabataş iskelesini halihazırda kullanan ve kullanacak olan ulaşım araçları göz önüne alındığında büyük yanaşma kuvvetleri doğuracak boyutta araçlar değildir. Kabataş’taki mevcut iskelelerin rehabilitasyonu ulaşım güvenliği için de yeterlidir.

Kabataş İskelesi’nde amaç iyileşme veya kapasite artırımına gitmek ise mevcut vaziyet planını bozmayacak ve denize ötelenmeyecek şekilde açık tip yapıların yapılması mümkün. Kapalı tipte ısrar edildiğinde yani denize dolgu yapıldığında deniz kıyıdan belirli bir mesafe ötelenecektir. Bu durum deniz canlılarının geçiş bölgesi Boğaz’ın ekosistemine zarar verir.

Kabataş deprem bölgesi sınırları içindedir. Kabataş’taki ‘ustalık’ projesi beton dolgu alan projesidir. Bu proje sıvılaşma riski taşıyan zemin üzerine inşa edilecektir. Olası bir depremde deniz dolgusu oturacak ve çökecektir. Kıyı ve Deniz Yapılarında Deprem Teknik Yönetmeliği’nde deprem riski yüksek olan bölgelerde dolgu tipi rıhtım ve ağırlık tipi deniz yapılarının yapılmaması belirtilmektedir.

Rehabilitasyon için Kabataş İskelesi’nin topyekün kapatılması gerekmez. Çalışmalar etap etap ilerleyebilir. Transfer Merkezi adıyla halka tanıtılan proje martı şeklinde çelik konstrüksiyon iskeleler, yer altı dalış tünelleri, otopark gibi Kabataş kıyısında geri dönüşü olmayacak büyüklükte yapılar içeren bir mega inşaat hazırlığıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş bu mega inşaatın rantında payı olmayan halkın iki hafta içinde evi, işi, yaşamı için kullandığı Kabataş’tan yok olmasını istemektedir.

– Projenin Transfer Merkezi olarak tanımlanması aslı olmayan bir propagandadır. Kabataş halihazırda/mevcut haliyle bir transfer merkezidir. Deniz, metro ve kara ulaşımının buluşma noktasıdır. Martı Projesi’yle yapılan 83 bin metrekarelik beton yapıların bulunduğu beton meydan inşaasıdır.

– Yayalar ile ulaştırma araçları arasında bağlantı kurulması için devasa dolgu alanlara ihtiyaç yoktur. Ulaştıma araçları arasındaki trafik geçişlerinin yaya bazlı düzenlenmesi, kaldırım geçişlerinin engelsiz olması Kabataş’da mevcut sıkıntıların çözümü için yeterlidir.

– Projede belirtilen Dolmabahçe ve Fındıklı arasında trafiğin beton dalış tünelleriyle yeraltına alınması düzenlemenin yaya odaklı değil, araç odaklı yapıldığının göstergesidir. Yayaları trafikten kurtarmak yerine toplu ulaşım araçlarının duraklarını dalış tünelleri içine -Taksim Meydanı’nda olduğu gibi- konumlandıracak, yayaları hızlandırılmış trafiğe maruz bırakacaktır.

Martı Projesi yeraltı yapıları yani yeraltında otopark ve yeraltı galerileri barındırmaktadır. Yeraltı yapıları yerüstünde doğal bir park dokusuna imkan tanımayan yapay ve beton bir meydanın garantisidir. Betonlaştırılan Taksim Meydanı’nda olduğu gibi yalnızca saksılara daraltılmış peyzaj çalışmaları olacaktır.

– Karaköy – Kabataş kıyı çizgisindeki dönüşüm Karaköy – Fındıklı arasında yapılmakta olan ve kıyıyı halka kapatan Galataport Projesi’yle başlatılıp Martı Projesi’yle sürdürülmek istenmektedir. Projeler kıyı gerisindeki yerleşim alanlarını ve dolayısıyla halkı etkilemektedir, halkı yerinden edecektir.

– Kabataş konumu gereği Boğaz’da tarihi kıyı çizgisinin parçasıdır. Martı şeklinde mimari açıdan nitellik taşımayan, yapay ve beton bu proje Kabataş’ın tarihi dokusuna zarar verecektir.

Kabataş Martı Projesi bir beton rant projesidir. Bu ranta, inşaat şirketlerinin-İBB’nin karına halk ortak değildir. Bu proje derhal durdurulmalıdır. Kabataş’ta halkın ulaşım ve yaşam hakkı gasp edilemez: #KabataşaDokunma

Politeknik