Kabataş beton martıda gerekçeli karar: ‘Proje herkesi ilgilendirir, mimarı eleştirilere katlanmalı’

Kabataş Martı Projesi ‘mimarı’ Hakan Kıran’ın Politeknik hakkında açtığı ve mahkeme tarafından reddedilen davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme kamuyu ilgilendiren projeler konuşunda yapılan eleştirilere ‘haktır’ dedi.

İstanbul Kabataş sahilini kazıklarla dolduran Martı Projesi’nin ‘mimarı’ Hakan Kıran’ın Politeknik ve Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş hakkında açtığı davada gerekçeli karar yayımlandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi’nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran’ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Mahkeme gerekçeli kararında şöyle dedi:

Somut olayda, davalı dernek üyesinin derneğe ait internet sitesindeki “Martı Projesinin Kabataş Talanı, Rant Projesi, İnşaat şirketi ile belediyenin kârı olduğu, Mustafa Hakan Kıran’ın Kadir Topbaş’ın arkadaşı olması nedeniyle mimarlığını üstlenerek Martı Projesinden haksız menfaat sağladığı, kent suçlusu AKP’ye yakın kentin hafızasının tarihini yok saymada uzman, AKM’nin yıkılmasını talep eden işgalci bir mimar” şeklindeki yazısında davacı hakkındaki davaya konu yazılar değerlendirildiğinde, davacıya vaki bu ağır eleştirinin yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ifade özgürlüğü kapsamında değenlendirilebileceği, söz konusu projenin topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olması ve davacı tarafında tanınmış kişiliği göz önüne alındığında bu tarz eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunduğundan davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

‘Mesleki sorumluluğumuza, kentimize sahip çıkmaya devam’
Konuyla ilgili Politeknik’e konuşan Ersin Kiriş, Hakan Kıran’ın meslek itibarı zedelendiği gerekçesiyle dava açtığını ancak gerek mahkeme kararının gerek de Kabataş’ın bugün getirildiği durumun kent suçu projeyi tastiklediğini berlitti. Kiriş, şunları söyledi:

Kabataş’a beton döktüler, aylarca mücadele ettik, teknik olarak yaratacağı sorunları, kıyıya vereceği zararı ve gereksizliğini anlattık. Bugün Kabataş’ın geldiği hal ortada. Zararların sorumlularından biri olan Hakan Kıran Politeknik’e ve projeye karşı çıkan meslektaşlarımıza, kent savunucularına ‘itibarı zedelendiği’ gerekçesiyle dava açtı. Davaların bir kısmı görülmeye devam ediyor. Politeknik davasını ise Kıran kaybetti, diğerlerini de kaybedecek. Tüm İstanbul’u ilgilendiren bir projenin yaratacağı sorunları anlatmak, projeyi eleştirmek, durdurmak için mücadele etmek haktır, aynı zamanda bizim mesleki sorumluluğumuzdur. Politeknik olarak mesleki sorumluluklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mesleki itibar, kente, doğaya, yaşama zarar veren projelerin parçası olmayarak, böylesi projelerin karşısında durarak kazanılır. Martı Projesi betondur, Kabataş’a zarar vermeye devam ediyor. Yargılanması gereken İstanbul’a zarar veren bu projelerin sahipleridir, Kıran’dır, Kadir Topbaş’tır, AKP iktidarıdır. Mücadelemiz bir gün Kabataş,, Üsküdar, Yenikapı,, Maltepe ve Kuzey Ormanları’ndaki betonları kırmayı da başaracak

MADDE MADDE MARTI PROJESI’YLE KABATAŞ TALANI – POLITEKNIK

KABATAŞ’IN BETON MARTISININ ‘MIMARI’

OHAL’DE DURMAYAN BIR MÜCADELE: KABATAŞ – ERSIN KİRİŞ

Diğer davalar da görülmeye devam ediyor
Proje mimarı Hakan Kıran, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı. Bugün (8 Mayıs) 10.30’da Çağlayan Adliyesi’nde, 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen inşaat mühendisi Zerrin Bayrakdar’ın dava 13 Eylül saat 09.35’e ertelendi.

Dava öncesi açıklama yapan Zerrin Bayrakdar şunları söyledi:

İstanbul halkı için bir eziyete dönüşen Kabataş’ın bugünkü durumu yaşamasına neden olan projenin halkın yararına olmadığı, yapımının halkın ulaşım hakkına zarar vermeden nasıl yapılması gerektiği yolundaki açıklamalarımda doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni muhatap almama rağmen, her ne hikmetse bu projeyi bir yerde Büyükşehir Belediyesi’ne dayatan söz konusu proje müellifi Hakan Kıran tarafından şahsıma açılan tazminat davası nedeniyle buradayım.

Hakan Kıran, uzmanlık alanımı gözardı ederek kulaktan dolma bilgilerle bu projeye itiraz ettiğimi belirtmiştir. Ben bir ulaştırma uzmanıyım, yapılmakta olan projenin ulaştırma projesi olup olmadığını anlamak benim mesleğimin gereğidir. Bu proje bir ulaştırma projesi olmayıp, projenin müellifi olduğunu söyleyen davacının kendi distopyasını kente dayatması yanında, kenti yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentlilerin gereksinimlerini değil, kendi iktidarı için rant sağlama projesidir.

politeknik.org.tr