Genç-İMO Ankara’daki Ulaşım Gözaltıları ile İlgili Basın Açıklaması Gerçekleştirdi

Genç-İMO Öğrenci Konseyi 17 Mart günü ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinde ulaşım ücretleri ile ilgili yaptıkları eylemde gözaltına alınan öğrenciler ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklaması şu şekilde:

Ankara’da ulaşım ücretlerini protesto eden öğrencilere gözaltı terörü

Aralarında genç-İMO üyelerinin de bulunduğu ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinde okuyan 127 öğrenci, en doğal hakları olan ulaşım hakkını kullandığı için gözaltına alınmış, bu sırada polis şiddetine maruz kalmış, yaklaşık bir gün sonra serbest bırakılmıştır.  

Polisin sert tavrının yanısıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ODTÜ kampusüne otobüs seferlerini kaldırması öğrencileri içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. Hak arayan öğrencilerin, otobüslerin kaldırılarak cezalandırılması, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ve Melih Gökçek’in nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ve intikam duygusuyla hareket ettiğini bir kez daha açığa çıkarmıştır.

Basında öğrencilerin gasp yapmakla suçlandığı yönünde yanıltıcı haberler yer almıştır. Asıl gasp, ulaşım gibi temel bir hakkın paralı hale getirilmesidir.

AKP iktidarı, ulaşım, barınma, su, enerji kullanımı gibi temel insan haklarını ya paralı hale getirmiş ya da yoksulların, öğrencilerin, emeklilerin, sabit ve dar gelirlilerin karşılayamayacağı oranda pahalılaştırmıştır.

Kamunun, üretimden ve hizmetten elini tamamen çekme süreci tüm hızıyla işletilmekte, AKP iktidarı özellikle yerel yönetimler aracılığı ile tüm hayatı paralı ve pahalı hale getirmektedir.
AKP iktidarı ve iktidar yanlısı yerel yöneticiler bilmeliler ki, neoliberal politikaların mağdurları hak arama mücadelelerine devam edecektir.

İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci üyeleri olarak, toplumsal sorumluluk bilincimizle, hakları için mücadele eden arkadaşlarımıza yönelik saldırıları ve gözaltıları kınıyor, bu mücadelede etkin bir şekilde yer alacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

genç-İMO    
ÖĞRENCİ  KONSEYİ