Devlet Denetleme Kurulu’ndan TMMOB’ye Detaylı İnceleme

Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu’nun, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik başlattığı incelemede hesaplara yönelik bir denetleme olmadığını açıklamasına kaşın, DDK, TMMOB’a bağlı 23 oda, bu odalara bağlı 160 şube ile yüzlerce il-ilçe temsilciliklerinin 5 yıl geriye dönük tüm gelir-gider bilgileri ile seçim sonuçlarını da istedi.Cumhurbaşkanlığı DDK’nın ilk defa kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarını denetleme yetkisini kullanmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla TOBB, TESK, TZOB, TMMOB, TTB, TDHB, TVHB ile Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği denetlemeye alınmıştı.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kuruluşları denetlemeye aldırması kamuoyunda tepkilere neden olunca yapılan açıklamada, bu kurumların sadece bilgi açısından “incelendiği” belirtilmişti. Ancak, buna karşın DDK’nın TMMOB’ye gönderdiği yazıda istediği bilgiler ve belgeler inceleme sınırlarının ötesine geçtiğini gösteriyor. TMMOB’den DDK’nın istediği belgelerin listesi şöyle :-Birlik hakkında genel bilgiler ve tarihi gelişimi,-Birliğin ve bağlı odaların son beş yıllık ayrıntılı gelir ve gider tabloları, denetim raporları, faaliyet raporları ile personel sayısı,-Odalara bağlı şubelerin dağılımı ve şubeler itibariyle en son üye sayıları,-Odalara bağlı her bir şubenin son iki yıllık ayrıntılı gelir ve gider bilgileri ile personel sayıları,-Birlik ve oda organlarına yönelik son üç seçime ilişkin seçim tutanaklarının fotokopisi,-Birlik düzeyinde mesleğin korunmasına yönelik disiplin uygulamalarına ilişkin istatistikler.

TMMOB’YE 3 AY SONRA GÖNDERİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı açıklamada, DDK’nın 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi tarafından kurulduğunu ve 1982 Anayasası ile doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı inceleme, araştırma ve denetleme yapmakla görevli olduğunu hatırlattı ve “Ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu kendi ve TMMOB tarihinde ilk defa bu yetkisi kullanmaktadır” dedi.

12 Eylül hukukuyla getirilen “Siyasal iktidarlara muhalif olan örgütleri denetleme isteminin” 28 yıl sonra Cumhurbaşkanı tarafından uygulamaya konulmasını dikkat çekici olduğunu söyleyen Soğancı, “Bu ihtiyacın Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arifesinde doğmuş olması da dikkat çekicidir. Bu ilk denetim, “hükümete muhalif örgütleri terbiye etme isteminin bir sonucu mudur?’ sorusunu akla getirmektedir. “Demokrasi’ vurgusunun dillerden düşmediği bugünlerde, demokrasi dışı istemlerin yoğunlaştığı da bir gerçek olunca bu ihtiyaç neden bu dönemde doğmuştur?” diye konuştu.Soğancı, Kurul’un 14 Şubat’ta talimat aldığını ifade etmesine karşın TMMOB’ye yazının 22 Mayıs’ta yolladığını ifade ederek, “Belgelerin istenmesinin son tarihi neden belirlenmemiştir? İkinci bir yazı belge ve bilgilerin istenme tarihi mi belirtilecektir? Yazı gönderilen Birlikler hakkında farklı uygulamalar olabilecek midir?” diye sordu.

“CUMHURBAŞKANI’NIN NASIL VERİMLİ ÇALIŞTIRACAĞINI DENETLEYECEĞİZ”

Soğancı şöyle konuştu:”TMMOB tüm toplumun aslında bildiği, ancak Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulunun da araştırma ve inceleme yapmak üzere istediği belge ve bilgileri, tüm odalarımızca dosya tamamlandıktan sonra Kurula iletecektir. Aynı zamanda, TMMOB’nin, bağlı odalarımızın ve odalarımızın şubelerinin Genel Kurul onaylarına sunduğumuz Çalışma Raporlarını da Kurula ileteceğiz ve sonra Cumhurbaşkanlığı makamının, yazılarında da belirtilen

TMMOB’nin “etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve geliştirilmesinin sağlanmasını’ nasıl yapacaklarını da takip edeceğiz.”