DDK Raporunun İçeriği TMMOB’den Gizleniyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde özeti yayınlanan DDK raporunun tamamı  TMMOB tarafından kurumdan istenmişti. Ancak kurum gönderdiği cevap yazısında raporu hazırladıktan sonra ‘uygulanması için‘ Başbakanlığa gönderdiğini ve özetinin Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandığınıve kendilerine verilen ‘görev‘in sona erdiğini belirtiyor.

TMMOB web sitesinde yer alan açıklamaya göre DDK, cevap yazısında TMMOB haricinde kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşlarına ait bilgiler içermesi ve raporun ‘Gizli’ damgası olması nedeni ile verilemeyeceğini belirtiyor.

AKP’nin meslek odalarının ilerici kimliklerine saldırı olarak nitelendirilen “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının teşkilat ve mali yapıları, denetimleri, organlarının seçimlerine dair esasların değerlendirilmesi ile bunların etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler” adlı rapor 2 yıl kadar önce başlayan bir inceleminin sonunda açıklanmıştı.

politeknik.org.tr