Danıştay Beyoğlu imar planlarının iptal kararını da bozdu!
Spread the love

Danıştay 6. Dairesi, Taksim’e Topçu Kışlası yapımının önünü açan kararının ardından, Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı da bozdu

Danıştay 6. Dairesi, Taksim’e Topçu Kışlası yapımının önünü açan kararının ardından, Taksim’e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı bozdu.

Haziran İsyanı’ndan sonra 25 Eylül 2013 tarihinde İdare Mahkemesi tarafından Beyoğlu imar planları bozulmuştu.  Ancak bu kararda DAnıştay’a taşınmıştı.

Bilirkişi raporu bilimsel veriler içermiyormuş
Bir üst mahkemeye taşınan davada, Danıştay 6. Dairesi planların iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirterek, bilirkişi raporunun teknik ve bilimsel verileri içermediğini belirtti. Oybirliği ile alınan Danıştay kararında “Dava konusu planların teknik ve bilimsel olarak gerektiği gibi değerlendirilmediği, yine raporda soyut ve genel değerlendirmelerin yer aldığı, netice itibariyle, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi. Böylece “Beyoğlu İmar Planı” ile ilgili iptal kararı bozuldu.

Daha önce iptal edilmişti
Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği,  Taksim cami projesi ve Galatasaray katlı otoparkı dahil, bir çok imar planının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beyoğlu Belediyesi hakkında dava açmıştı. İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile “Beyoğlu Nazım İmar Planı”na ilişkin 25 Eylül 2013 tarihinde iptal kararı verilmişti.

Aynı mahkeme aynı karar
Danıştay 6. Dairesi aynı kararı “Taksim yayalaştırma projesi” için de vermişti. Geçtiğimiz günlerde iptal kararını bozan mahkemenin gerekçesi yine aynıydı: “‘Bilirkişi raporunun bilimsel veriler içermiyor.”

Kaynak: Sendika.Org


Spread the love