Bilim Kongresinde Mühendislik ve Akademi Oturumu Gerçekleştirildi

Bu yıl “Akademi ve Gündem” başlığıyla beşincisi gerçekleştirilen Karaburun Bilim Kongresi tamamlandı. 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen kongre yine bir çok aydın ve akademisyenin katılımıyla yapıldı.

Oturumlar arasında yer alan ‘Mühendislik ve Gündem’ başlıklı bölümde Politeknik’ten mühendisler sunumlarını gerçekleştirdiler. Doç.Dr.Funda Başaran moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Makina Mühendisi Ertuğrul Bilir ve Elif Güven, İMO Ankara şUbesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferhat Yaşar Arıkan, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Pınar Hocaoğulları sırası ile söz aldı.

Ertuğrul Bilir, “Eğitimle Yaşam Çatışmasında Mühendisler ve İdeoloji” bildirisini sundu. Mühendislerin ideolojisinin döneme, bulundukları pozisyona göre değişimler gösterebileceğini ifade eden Bilir, Türkiye’de mühendisler üzerine yapılan araştırma ve tartışmalardan bahsederek mühendislerin örgütlenme ve çalışma yaşamlarında aldıkları pozisyonlara dair örnekler verdi.

“Kamusal Alanın Tasfiyesi Sürecinde Mühendislik Kimliği ve Eğitimi” sunuşunu Elif Güven gerçekleştirdi. Edinilmiş olan toplumsal bilginin işçi sınıfından alınması ve sonrasında bilginin parçalanarak, uzmanlaşma söylemlerinin yükseltildiği ve böylece “niteliksiz”, bağımlı ve denetlenebilir çalışan kesimlerin oluştuğunu ifade etti. Mühendislik eğitiminden örnekler vererek mühendislerin bugünkü profilini tarifledi.

Pınar Hocaoğulları ve Ferhat Yaşar Arıkan, bu sunumlar eşliğinde tariflenen mühendis kimliğinin güncel toplumsal mücadele içinde taşıdığı dinamikler üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler. “Bir Adım ileri’den de Öte: Yeni Sorunlara Yeni Çözümler ve TMMOB” başlığı altında gerçekleşen sunumlarda Pınar Hocaoğulları, sermayenin talepleri doğrultusunda oluşan yeni birikim alanlarında mühendislerini, çalışma ve sosyal hayatlarında karşı karşıya kaldıkları durumları tarifledi. Hocaoğulları; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar mücadelesinde mühendislerin hem günden güne yoksullaşmalarına yol açan kamusal alanın tasfiyesi sürecine karşı yürütülen haklar mücadelesinin hem de çalışma yaşamlarında güvenli bir gelecek mücadelesinin içinde beraber yer almaları gerektiğini vurguladı. Ferhat Yaşar Arıkan da mühendislerin “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunarken” kendi yaşamları içinde mücadele eden ve bu mücadeleyi toplumun diğer kesimleriyle buluşturan çizginin deneyimlerini aktardı. İnşaat mühendislerinin yoğunluklu olarak içinde yer aldığı Ankara Dikmen barınma hakkı mücadelesi sürecini anlattı.

Sunuşlar tamamlandıktan sonra söz salona bırakıldı. Katılım ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan yaklaşık kırk kişiyle gerçekleşti.

 

politeknik.org.tr