Politeknik 8. Olağan Genel Kurulu tamamlandı: Yan yana gelerek güçleneceğiz
Spread the love

Politeknik 8. Olağan Genel Kurulu 17 Aralık’ta Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde oldu.

Politeknik’in iki yılda bir düzenlediği genel kurulların bu yıl sekizincisi yapıldı. 17 Aralık’ta Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen genel kurulda mühendislerin, mimarların, plancıların, beyaz yakalıların önümüzdeki dönem mücadelesi tartışıldı. Emek kent-ekoloji-yaşam ve örgütlenme oturumları ayrıntılı değerlendirildi.

Emeğimiz değerli, sahip çıkıyoruz

Genel kurulun ilk gündemi çalışma yaşamı ve emek mücadelesi oldu. Yüksek enflasyon ve servet transferi politikalarıyla, eğitimli işçilerin gelirinin hızla düştüğü, meslek itibarının yok olduğu, iş barışının bozulduğu bir süreçte örgütlenme olanakları ve başlıkları tartışıldı.

Mühendislerin, mimarların, beyaz yakalıların sorunları, talepleri, itirazları, çalışma yaşamındaki yeni deneyimler, olanaklar, örgütlenme konusundaki avantajlar, dezavantajlar ve bu koşullarda emek mücadelesinin nasıl ilerleteceği masaya yatırıldı.

Vergi adaleti, sessiz istifa, haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi, kıdem tazminatı ve emeklilik maaşlarının erimesi başlıkları çalışmalar açısından öne çıktı.

Genel kurulda diğer oturum ekoloji-kent-yaşam başlığı oldu.

Bilgimiz, ısrarımız, mücadelemiz yaşanabilir bir ülke için

Türkiye’de yer altı ve yer üstü varlıklarının hızla yok edilmesi, rant odaklı kent politikalarıyla güvenli yaşama ve barınma hakkının gasp edilmesi oturumun ana gündemi oldu.
Yerel yönetim seçimleri gündeminde, yaşanabilir bir kent nasıl olur sorusuna üretilecek halk yararı taşıyan, toplumsal cinsiyet körü olmayan, eşitlikçi, kamucu bir yerel yönetim fikrinin yeniden, tekrar ve ısrarla görünür olması gerektiği vurgulandı.

Deprem bekleyen İstanbul’da barınma güvenliğinin nasıl sağlanacağı, kentsel dönüşüm yasasının derinleştireceği yeni sorunlara karşı mücadele tartışıldı.

İklim krizi, gıda krizi, tarımdaki sorunlar, enerji başlığı oturumun diğer gündemleriydi.

Yan yana gelerek güçleneceğiz

Genel Kurulun son oturumu örgütlenme oldu. Politeknik’in dayanışmanın, sosyalleşmenin ve mücadelenin bir adresi olarak nasıl büyüyebileceği, yenileneceği, yan yana gelişlerin, birlikte mücadele kapasitesinin nasıl arttırılacağı tartışıldı.

Önümüzdeki dönemde Politeknik’in temas ettiği mühendisleri, mimarları, beyaz yakalıları genişletmek üzere atabileceği adımlar için öneriler yapıldı.

Son oturumun ardından yeni yönetim kurulunun belirlenmesiyle genel kurul tamamlandı.

Politeknik 8. Olağan Genel Kurulu notları için tıklayınız.

politeknik.org.tr


Spread the love